• Suomi
  • English

Yritysyhteistyö lukioissa

Mitä tältä päivältä odotat ja toivot?

Kysymyksen esitti viime viikolla lukioiden opettajien opetussuunnitelmaan liittyvän koulutuspäivän pitänyt Villinikkareiden asiantuntija Tapu Nieminen. Yksi toivoi keskustelua siitä, kuinka yrittäjyys lisättäisiin osaksi opo-kurssia, toinen yrittäjyyshengen nostattamista, kolmas yrittäjyyttä osana lukion erilaisia oppiaineita. Joillakin osallistujilla oli toivomus saada ideoita oman opetuksensa ja oppilaitoksensa kehittämiseen. Uusi opetussuunnitelma mahdollistaa suuriakin muutoksia. Joissakin oppilaitoksissa on jo käytössä työelämään tutustumisjakso tai Nuori Yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä -ohjelma.

Alun keskustelu oli rohkaiseva. Oli hienoa kuulla miten yrittäjyysmyönteisiä koulutukseen osallistuneiden lukioiden opettajat olivat. Mieleeni muistui keskustelu viime vuodelta, jossa eräs opettaja totesi opettajien kouluttautuvan turvalliseen ammattiin, jossa työtä riittää eläkeikään asti ilman suurempia riskejä. Humoristisesti hän totesi, että ristiriita asiassa on ilmeinen. Sanoja itse on yrittäjyyskasvatuksen aktiivinen toteuttaja, joka ideoi jatkuvasti uutta.

Kuinka meiltä voidaan odottaa, että rohkaisimme oppilaita ottamaan suuria riskejä ja perustamaan yrityksen kun riskinotto ei kuulu meidän kokemuspiiriimme?

Ei niin pientä pilaa etteikö totta toinen puoli, sanoo vanha sananlasku. Opettajien koulutus on pitkä ja vaativa. Totta lienee se, ettei sen sisältöön ole yrittäjyyskasvatus aina kuulunut, ei tosin ole kuulunut digitalisaatiokaan eikä moni muu tämän päivän vaatimus. Haastetta siis riittää. Uuden valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaan yrittäjyyskasvatus on osa lukioiden Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä -aihekokonaisuutta. Tavoitteena on tarjota opiskelijoille oppimiskokemuksia, jotka kannustavat aloitteellisuuteen, yrittäjämäiseen toimintaan, yhteistyöhön ja vastuullisuuteen.

Yrittäjyys- ja työelämätaitojen lisäämiseksi haastankin alueemme yrittäjät yhteistyöhön oman kuntansa oppilaitosten kanssa.

Maakunnallisen yrittäjyyskasvatusstrategiamme yksi lukioille asetetuista tavoitteista on harjoituttaa työelämäosaamista osallistumalla ulkopuoliselta organisaatiolta saatuun ongelmanratkaisuun tai muuhun toimeksiantoon. Ota haaste vastaan ja haasta itse puolestasi lukioluokka keksimään ratkaisu yrityksesi ajankohtaiseen tuotekehitykseen tai muuhun kehittämistehtävään tai käytännön ongelmaan. Uskon että luokalliselta nuoria saat tunnissa enemmän ideoita kuin itse ehdit työpäivän aikana keksiä.

PS. Tiesitkö, että lukion 2015 opetussuunnitelmassa (LOPS 2016) sana työelämä esiintyy 121 kertaa?

-Leena Eskola, projektitutkija MicroENTRE-

Comments are closed.