• Suomi
  • English

Yritysneuvojakin tarvitsee vertaistukea

Yritysneuvojien tarve vertaistuelle ja kokemusten jakamiselle korostuu tänään julkaistussa raportissa, jossa kuvataan yritysneuvojien näkemyksiä ja kokemuksia korona-ajan eri tukimuodoista ja kehittämisen tarpeista. Julkaistu raportti kuvaa myös yritysneuvojien toiveita oman työnsä ja verkostojen kehittämiseen.

Suomen Yrittäjien, Kuntaliiton, SEKESin, Uusyrityskeskuksen ja Seutukaupunkiverkoston teettämään kyselyyn vastasi 289 yritysneuvojaa. Linkki Miten yritysten koronatuet onnistuivat? -raporttiin: https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/miten_yritysten_koronatuet_onnistuivat_092020.pdf

Raportin mukaan yritysneuvojat hyötyvät yrityspalvelutoimijoiden sekä muun elinkeinoelämän yhteistyöstä. Verkostot antavat yritysneuvojalle tukea, tietoa ja opastusta jatkuvasti muuttuvassa tilanteessa. Vastaajat toivovat oman työnsä tueksi myös jatkossa koulutusta ja vertaistukea sekä yhteistä keskustelukanavaa, jossa omaan työhön liittyviä vaikeita tilanteita voisi ratkoa yhdessä.

Täydennyskoulutusta yritysneuvojille

Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREssä on tunnistettu yritysneuvojien työn vaativuus ja tarve jatkuvalle osaamisen kehittämiselle. Osana tänä keväänä aloitettua mikroyrittäjyyden koulutusta tullaan tarjoamaan myös yritysneuvojille kohdistettua täydennyskoulutusta. Avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuksena tarjottavilla kursseilla opetusmateriaaliin sisältyy muun muassa yrityskehittäjien, tutkijoiden ja yrittäjien haastatteluita podcast-tallenteina.

Kerttu Saalasti Instituutin tuottamaan koulutustarjontaan ja MyStudio-podcasteihin voi tutustua verkkosivuillamme: https://www.oulu.fi/ksi/ 

Yritysneuvojafoorumista vertaistukea ja vinkkejä

Uudenlaisen verkkovälitteisen koulutuksen tarve on tunnistettu esimerkiksi pian kolme vuotta toimineessa valtakunnallisessa yritysneuvojien foorumissa, jossa eri puolilla toimivat yritysneuvojat jakavat kokemuksiaan ja vinkkejään esimerkiksi erilaisista neuvontamenetelmistä ja työskentelytavoista vapaamuotoisissa mutta luottamuksellisissa tapaamisissa.

-Yritysneuvojan työssä tarvitaan liiketoimintaosaamisen lisäksi hyviä vuorovaikutustaitoja ja tunneälyä. Kriisitilanteessa yrittäjä kaipaa kuuntelevaa asiantuntijaa, joka tunnistaa asiakkaan todellisen tarpeen ja hallitsee sekä yksilö- että ryhmäneuvontaan soveltuvat ohjausmenetelmät, kertoo yritysneuvojafoorumia koordinoiva  Riitta Forsten-Astikainen MicroENTREltä.

Yritysneuvojafoorumiin voivat liittyä mukaan kaikki kiinnostuneet yritysneuvonnassa työskentelevät. Ilmoittautuminen: riitta.forsten-astikainen@oulu.fi

 

 

Comments are closed.