• Suomi
  • English

Yritykset selviytyvät koronasta ketteryydellä

Pitkittynyt koronatilanne on tramaattisesti näyttänyt miten yritysten liiketoimintaympäristö voi muuttua jopa yhdessä yössä. Koronan negatiivinen vaikutus yritysten toimintaedellytyksiin säilyy pitkälle ensi vuoteen vaikka rokotusohjelma pääsisi heti käyntiin. Emme tiedä kuinka pysyviä muutoksia korona tulee jättämään kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Yrityksiltä tilanteeseen sopeutuminen vaatii entiistä nopeampaa reagointikykyä ja paneutumista strategian uudistamiseen.

Toisaalta muutos – rajukin sellainen - on myös mahdollisuus, mikäli yritys kykenee muuttamaan sen vahvuuksiksi.

Korona on saanut yrittäjiä luopumaan vapaaehtoisesti yritystoiminnasta. Ensi vuoden aikana nähdään entistä enemmän yritysten konkursseja. Koronan perusteella jaetut tukirahat ovat kipulääke, joka oikein käytettynä lieventää kipua muttei välttämättä paranna. Muutokset on kyettävä kääntämään vahvuuksiksi ja se onnistuu kettererällä johtamisella.

Mihin asioihin yrityksessä pitäisi kiinnittää huomiota?

Onko yrityksessä havaittu ns. heikkoja signaaleja? Ne ovat ensimmäisiä ”oireita” tulevista tekijöistä, muutoksista tai tapahtumista. Nyt on aika hyödyntää kerätyt asiakas- ja käyttäjäpalautteet. Asiakkaita kuuntelemalla tiedätte heidän todelliset tarpeensa. Yrityksessä pitää havahduttava tulkitsemaan viimeistään nyt liiketoimintaympäristössä tapahtuvat ilmiselvät muutokset. Yrityksen resurssien hyödyntämistä on entisestään tehostettava. Tunnetko oikeasti yrityksesi työntekijät ja heidän vahvuudet? Entä voiko liiketoimintaverkostoja hyödyntää muuttuneessa tilanteessa?

Mitä siten päätättekin tehdä sitä ei kannata tehdä yhdellä kertaa.

Pilkkokaa kehitystehtävät riittävän pieniin osiin. Tehkää kokeiluja yhdessä asiakkaiden kanssa niin, että saatte nopeasti palautetta onko toimenpiteet oikein suunnattuja. Korjatkaa palautteen perusteella toimintaa ja suunnitelmia.

Mitä sitten on ketterä johtaminen?

Ketterä johtaminen on yksinkertaisesti suunnitelmallisuutta: perehdytään asiaan, etsitään ratkaisu(t) ja tehdään realistinen toteutussuunnitelma eli tiekartta.

Pienetkin kehitysaskeleet merkitsevät, jos niillä saadaan tuotettua lisäarvoa asiakkaille.

Onnistunut tuote tai palvelu tarkoitaa, että se on asiakkaasta haluttava, liiketoiminallisesti kannattava ja teknisesti toteutettava. Yksinkertaista eikö totta! Liiketoiminnan uudistumisen tavoitteita voivat olla ”tyytyväinen asiakas” ja pienet ”onnistumiset” yrittäjänä.  

Kai Hänninen, MicroENTRE®

 

 

Comments are closed.