• Suomi
  • English

Yrityksen turvallisuus

Mitä mikroyrittäjän pitää huomioida turvallisuusasioissa ja tietävätkö yrittäjät toimintaan liittyvät turvallisuusriskit? Onko ”turvallisuus” lukuisine kortteineen vain kouluttajien keino rahastaa yrityksiä?

Yrittäjä Raine Niinimaa esitteli lyhyesti Ruukin Turvallisuuspalvelut, joka on Pohjois-Pohjanmaalta käsin toimiva turvallisuusalan yritys.  Yritys järjestää turvallisuuskorttikoulutuksia yrityksille ja yhteisöille. Tilauksesta yritys myös räätälöi turvallisuuskoulutuksia ja harjoituksia.

Käsite ”turvallisuus” kattaa hyvin laajan alueen. Sillä voidaan viitata esim. sotilaalliseen turvallisuuteen, rikollisuuteen, onnettomuuksiin, työturvallisuuteen, elintarvikkeisiin, liikenteeseen tai tietoturvaan. Täydellistä turvallisuutta ei voida edes tavoitella. Turvallisuutta joudutaan mitoittamaan omien tai yhteisten resurssien ja arvostusten mukaan. Tämän jälkeen on kyettävä ymmärtämään mikä on mahdollisesti jäljelle jäänyt riski tai turvattomuus. Meistä jokainen määrittelee itse pystyykö syntyneen tilanteen tuoman epävarmuuden kanssa elämään.

Yrityksen kannattaa hoitaa turvallisuusasiat hyvin. Niitä ovat esim. työ- ja tietoturvallisuus sekä työympäristön ja kiinteistön turvallisuusasiat. Raskas teollisuus ja rakentaminen ovat työympäristöjä, joissa turvallisuusasiat osataan ottaa vakavasti. Perinteisessä toimistotyössäkin on omat vaaransa. Henkilöstön hyvinvointi ja erilaiset kuormitustekijät on kyettävä tunnistamaan. Liikkeelle kannattaa lähteä kartoittamalla lähtötilanne.

Tietoturva on yrityksen kannalta tärkeä asia ja siitä kertoi lisää Jussi Pietarila PH-Parts (www.ph-parts.com/).

Mikroyritysten ydinryhmä kokoontui Siikajoella torstaina 9.6.2016 klo 18–20, osoitteessa Hietamaantie 92, 92400 Siikajoki. Illan isäntänä toimi Ruukin Turvallisuuspalvelut, Raine Niinimaa (www.ruukinturvallisuuspalvelut.fi/).

Comments are closed.