• Suomi
  • English

Yrityksen dynaaminen kyvykkyys lisää kilpailukykyä

Pitkittynyt korona-tilanne on asettanut yritykset hyvin eri tilanteisiin. Osalla yrityksiä liikevaihto on kasvanut ilman, että kasvun eteen on tarvinnut ponnistella. Vastaavasti sulkutoimet ovat laittaneet yritysten ovia säppiin. Molemmissa tilanteissa yrityksen johdon on pitänyt tavalla tai toisella reagoida muuttuneeseen tilanteeseen.

David J. Teece on todennut, että yritysten uudistumiskyky ja innovointi selittävät kilpailuetua ja selviytymistä pitkällä aikavälillä.

Muutokseen reagointi edellyttää yritykseltä dynaamisuutta - eli kykyä luoda, laajentaa ja muokata ketterästi osaamista ja käytettävissä olevia resursseja. Tämä ei ole mahdollista ilman yrityksen johdon ja organisaation kykyä jatkuvaan oppimiseen.

Yritysten dynaamisiin kyvykkyyksiin on viime aikoina syystäkin kiinnitetty huomiota. Tutkimuksen perusteella tiedetään, että niillä kyetään parantamaan yritysten kilpailukykyä. Vaikeus on siinä, että dynaamisuus on joukko ominaisuuksia, jotka eivät ole itsestään selviä. Lisäksi kyvykkyyksillä on taipumus muuttua ajan kuluessa.

Merkittävä osa liiketoiminnan hallintaa on johdon kyky tunnistaa organisaationsa mahdollisuudet. Mikäli niitä ei tietoisesti etsi, kyvykkyydet jäävät hyödyntämättä. Toisaalta dynaamiset kyvykkyydet eivät synnyt itsestään vaan niille pitää luoda yrityskohtaiset edellytykset. Toisin sanoen asian eteen pitää tehdä työtä ja helpoiten se onnistuu, jos yrityksen organisaatio kykenee oikeasti yhteistoimintaan. Se voi tarkoittaa, että nykyistä yrityskulttuuria pitää muuttaa.

Toimivan ja avoimen organisaation tunnusmerkkinä voidaan pitää yrityksen toimintaa virhetilanteissa. On varmaa, että jos organisaatiossa pelätään virheen tekemistä, liian moni asia jää kokeilematta. Tilanne johtaa siihen, että yrityksessä ei opita uusia asioita. Hehkulampun keksiminen vaati noin 1000 yritystä ja niitä 999 ei toiminut.

Kysyttäessä tätä Edison totesi, että nyt hän tietää 999 toimimatonta tapaa tehdä hehkulamppu.

Koronatilanne on osittanut, että yritysten on kyettävä ylläpitämään organisaation dynaamisuutta. Yritysten erilainen reagointikyky ja varautuminen ovat vaikuttanee siihen, kuinka hyvin yritykset ovat onnistuneet koronantilanteen hallinnassa. Positiivisesti ajateltuna tilanne on ”pakottanut” yritykset etsimään uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tämä on onnistunut varmemmin niissä yrityksissä, joissa on avoin ja kannustava työilmapiiri. Juurikin niissä yrityksissä, joissa uskalletaan tehdä virheitä ja niistä on opittu.

Kai Hänninen
MicroENTRE®

Comments are closed.