• Suomi
  • English

Yrittäjyyskasvatuksen tuki

Yrittäjyyskasvatus-osaamisalueen tärkeimmät pitkän aikavälin tavoitteet ovat: 1) Oppijoiden yrittäjyys- ja työelämätaitojen vahvistaminen, 2) Yrittäjyyden oppimisympäristöjen ja menetelmien kehittäminen ja hyödyntäminen sekä 3) Yrittävän kulttuurin rakentaminen.

Osaamisalueen keskeisiä haasteita ovat: 1) Maakunnallisen yrittäjyyskasvatusmallin rakentaminen, 2) Yrittäjyyskasvatuksen käytäntöjen yhtenäistäminen Pohjois-Pohjanmaan oppilaitoksissa, 3) Opetushenkilöstön yrittäjyyskasvatuksen osaamisen kehittäminen sekä 4) Oppilaitosten yritysyhteistyön toimintamallien yhtenäistäminen.

Maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen malli on tehty laajapohjaisena yhteistyönä, yhteinen maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia julkaistiin vuonna 2016. Strategia on julkaistu sivustolla  www.minunpolkuni.fi

Strategian toteutumisen seurantaan ja jatkuvaan kehittämiseen on kehitetty Yrittävän kulttuurin ja yrittäjyyskasvatuksen toteutumisen itsearviointityökalu, joka löytyy sivustolta Yrittavakulttuuri.fi.