• Suomi
  • English

Yrittäjyyden ilmastonmuutos – Mikroyrittäjyys ja yrittäjyyden monimuotoisuus, Työelämän tutkimuspäivät Tampere 1.-2.11.2018

 

 

MicroENTREn va. tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi ja projektitutkija Riitta Forsten-Astikainen osallistuivat Tampereella 1.-2.11.2018 Työelämän tutkimuspäiville, jonka teemana oli ”Kestävä tuottavuus ja inhimillinen työelämä.”

 

Työelämän tutkimuspäivät ovat Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen ja Työelämän tutkimusyhdistys ry:n yhdessä järjestämä vuosittainen konferenssi, joka toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2004. Tutkimuspäivien tavoitteena on lisätä työelämän tutkimuksen näkyvyyttä ja edistää työelämän tutkijoiden ja muiden työelämätoimijoiden verkostoitumista. Tapahtumalla pyritään tukemaan suomalaisen työelämätutkimuksen profiloitumista omaksi tärkeäksi asiantuntemusalakseen. Työelämän tutkimuspäivät ovat monitieteisen ja monialaisen työelämän tutkijajoukon, kehittäjien, konsulttien sekä tutkimustiedon käyttäjien ja soveltajien kohtaamispaikka.

 

Simunaniemellä ja Forsten-Astikaisella oli päivillä ”Työelämän monet muodot” alateemassa oma työryhmä nimeltään ”Yrittäjyyden ilmastonmuutos – Mikroyrittäjyys ja yrittäjyyden monimuotoisuus”, jossa eri organisaatioiden tutkijoilla oli kuusi esitelmää. Työryhmän teema oli jaettu kolmeen osaan: 1) monimuotoinen yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus, 2) mikroyritysten kasvuhalukkuus ja 3) mikroyritysten ominaispiirteet ja toimintaedellytykset.

 

Heillä (ja Sari Alatalolla, Oulun amk) oli  työryhmässä myös oma esitelmä otsikolla ”Mikroyrittäjyyden identiteettiä tunnistamassa: eloonjäämistä, elämäntapaa vai kasvua?” Esitelmässä nostettiin esille alustavia havaintoja mikroyrittäjien identiteeteistä, joiden tunnistamisessa hyödynnettiin Morris et al. (2018) yrittäjien identiteettiluokittelua (Distinguishing Types of Entrepreneurial Ventures: An Identity-Based Perspective”, Journal of Small Business Management, 56(3), pp. 453–474). Morris et al. luokittelee yrittäjät neljään identiteettiluokkaan: selviytyjäyritys (survival), elämäntapayritys (lifestyle), suunnitelmallisesti johdettu kasvuhakuinen yritys (managed growth) ja aggressiivisesti kasvuhakuinen (gaselli)yritys.

 

Tutkimuksen aineisto koostui Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 2015 kerätystä mikroyritysten vertaisverkostotoiminnan tapaamisten nauhoituksisista. Alustavat tulokset osoittavat, että mikroyrittäjyys on hyvin monimuotoista ja yrittäjien identiteettejä ei voi suodaan kategorisoida mm. Morris et al. luokittelun mukaan, vaan identiteetit risteävät ja sekoittuvat keskenään mm. kasvuhakuinen elämäntapayrittäjä. Nyt tarkastelun kohteena oli kolme mikroyritystä ja jatkossa tutkijoiden tavoitteena on analysoida lisää kyseisessä vertaisverkostossa toimivia yrityksiä, jotta voidaan nähdä, miten monimuoisuus ilmenee yrityksissä ja millaisia laajempia luokiteluja olisi mahdollista tehdä.

 

https://events.uta.fi/tyoelamantutkimuspaivat2018/

https://events.uta.fi/tyoelamantutkimuspaivat2018/teema-3-yrittajyyden-monet-muodot/

 

Anna-Mari Simunaniemi, va. tutkimusjohtaja, anna-mari.simunaniemi@oulu.fi

Riitta Forsten-Astikainen, projektitutkija, riitta.forsten-astikainen@oulu.fi

Comments are closed.