• Suomi
  • English

Yrittäjän työhyvinvointi

Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu työstä sekä osaamisesta, fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta, älyllisestä ja emotionaalisesta hyvinvoinnista.

Kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa  yksilö tuntee saavuttaneensa itselleen sopivan tasapainon kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osa-alueilla.

Juhani Ilmarinen kuvaa osuvasti ihmisen työhyvinvointia ns. työkykytalon muodossa.

 

 

Kuva osoittaa sen, että pelkkä työhön liittyvä hyvinvointi (näkyvä asuinkerros) ei riitä määrittelemään hyvinvointia, vaan myös perustusten (näkymätön osa) tulee olla kunnossa eli (riittävä) terveys ja toimintakyky, ammatillinen osaaminen eli ns. tieto/taito sekä arvomaailma eli asenteet ja motivaatio toimia.

Ylimpänä osana eli kattona on työkyky, jota voidaan täydentää työkykyisyydellä ja/tai työkuntoisuudella. Talon seinien ulkopuolella eli pihalla on toimintaympäristö verkostoineen: perhe, ystävät, läheiset sekä koko yhteiskunta ja maailma, joilla kaikilla on jonkin asteinen rooli ihmisen elämässä.

Työkykytalon kuntoa on seurattava, se vaatii jatkuvaa ylläpitoa ja remontteja tai jopa   peruskorjauksen. Mutta useimmiten sisustuksen uusiminen kuten verhojen vaihto tai sohvan siirtäminen riittää kohentamaan  olotilaa.