• Suomi
  • English

Yrittäjän IPR-oikeudet – tunnetko sinä oikeutesi?

Immateriaalioikeudet koskettavat jokaisen yrittäjän elämää ja yrityksen toimintaa. Esimerkiksi tavaramerkit, tekijänoikeudet tai patentit voivat olla yrityksen arvokkainta omaisuutta ja kaupankäynnin kohde. Immateriaalioikeuksia kutsutaan myös aineettomiksi oikeuksiksi (eng. Intellectual Property Rights), ja ne sisältävät kirjavan joukon toistaan poikkeavia oikeuksia, joiden kohteet ja kestot vaihtelevat.

IPR-oikeudet voidaan jakaa kahteen osaan eli teollisoikeuksiin ja tekijänoikeuksiin. Teollisoikeuksiin lasketaan mukaan mm. patentit, hyödyllisyysmallit ja toiminimet. Tekijänoikeudet puolestaan koostuvat taloudellisista ja moraalisista oikeuksista. Näistä edellinen suojaa teoksen tekijän ansaintamahdollisuuksia ja jälkimmäinen tekijän kunniaa. Tekijänoikeudet teokseen syntyvät automaattisesti, mutta teollisoikeuksia, kuten patenttia, pitää aina hakea asianomaisesta virastosta.

Miksi IPR-oikeudet ovat tärkeitä yritystoiminnassa? Koska immateriaalioikeuksien kautta yrityksen liiketoimintaedellytykset paranevat ja markkinoilla voi saada etulyöntiaseman. Rahoittajat ja sijoittajat ovat takuulla kiinnostuneita IPR-oikeuksista, joita yrityksillä on hallussa.  Aineettomat oikeudet myös lisäävät yrityksen uskottavuutta ja kohentavat yritysbrändiä.

Yritysten kannattaa olla tietoisia toisten aineettomista oikeuksista, jotta ei vahingossa loukkaa niitä ja joudu korvausvastuuseen. Esimerkiksi taustamusiikin soittamisesta yrityksen tiloissa, oli kyseessä parturi, muu kivijalkaliike tai vaikkapa taksi, tulee aina maksaa tekijöille korvaus.

Oulun yliopisto järjestää verkko-opintoina Yrittäjän IPR-oikeudet -kurssin, jossa aineettomista oikeuksista saa kattavan käsityksen kiinnostavasti ja käytännönläheisesti. Kurssi koostuu opiskelumateriaalien lisäksi tehtävistä, joilla pääset testaamaan oppimiasi taitoja. Kurssille voi suorittaa milloin tahansa vuoden 2021 aikana ja sille voi ilmoittautua täällä:

https://www.oulu.fi/fi/joy/koulutushaku/yrittajan-ipr-oikeudet

Tule mukaan ottamaan haltuun tärkeä tietämys yritysten aineettomista oikeuksista!

 

Markus Rytinki

Tutkijatohtori, Viestintävastaava

Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE

Comments are closed.