• Suomi
  • English

Yrittäjän fyysinen työhyvinvointi ja ergonomia

Ylivieska2015_6_1

Yrittäjä on alttiina sille, että palautumista ei tapahdu riittävästi ja koko ajan on pieni stressi päällä. Siksi tuleekin kiinnittää enemmän huomiota palautumiseen ja löydettävä paikkoja irrottautua. Lyhytaikainen stressi voi vaikuttaa myös positiivisesti motivoiden. Pitkäaikaisena stressi passivoi ja sairastuttaa.

Stressi vaikuttaa negatiivisesti nukkumiseen, mikä taas johtaa uupumiseen ja kasvavaan kierteeseen. Stressi vaikuttaa sympaattisen hermostoon vilkastumisena, jolloin rentoutuminen ja nukkuminen vaikeutuvat. Stressitilan ollessa päällä ei tulisi harjoittaa liian rasittavaa liikuntaa.

Hyvä stressin poistaja on mm. matalasykkeinen liikkuminen luonnossa. Tällöin elimistön parasympaattinen hermosto aktivoituu, mitä kautta elimistö rauhoittuu, syke hidastuu ja hengitys rauhoittuu ym.

”Tärkeintä on määrällisesti riittävä ja laadukas uni.”

Ylivieska2015_6_2

Liikunnasta ei saisi muodostua stressitekijää. Liikkuminen tulee aloittaa riittävän maltillisesti. Työn ja vapaa-ajan erottaminen on myös yrittäjälle tärkeää. Stressin hallinnan keinoja ovat työn suunnittelu ja aikataulutus riittävällä väljyydellä ja joustolla. Työn ja harrastusten rasittavuus tulisi olla tasapainossa. Mikäli tehdään fyysistä työtä, harrastus voisi olla vähemmän rasittavaa (lukemista yms.). Mikäli työ on esim. istumatyötä, rasittava liikunta harrastuksena tuo tasapainoa.

Liike ja venyttely ovat avainsanoja kropan huollossa. Jos työtä tehdessä seisten, jalkineisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Istumatyötä tekevälle kuntosalin anaerobinen liikunta on hyvä tapa liikkua. Liikkumisen rinnalla on kuitenkin syytä muistaa levon ja ravinnon merkitys.

”Mitä rasittavampi liikuntasuoritus, sitä suurempi merkitys levolla ja ravinnolla.”

Mikäli stressi pitkittyy eikä palautumista tapahdu, työteho laskee. Siihen reagoidaan tyypillisesti siten, että työntekoa vain lisätään ja jatketaan päivää. Tällöin syntyy kierre ja työteho laskee edelleen.

”Yksi hälytysmerkki on se, ettei ole ikinä mitään kivaa”

On tärkeää tunnistaa, mikä tuo itselle virtaa ja miten voi unohtaa työn. Jokaiseen päivään tulisi sisällyttää asioita, jotka tuovat iloa, positiivisuutta, ja vievät kohti omia tavoitteita ja ovat vastapainoa työlle.

Tapaaminen järjestettiin Ylivieskassa 10.6.2015.

Comments are closed.