• Suomi
  • English

Visuaalinen markkinointi ja yrityksen imagon hallinta

Pienikin yritys joutuu usein jo toiminnan alkuvaiheessa päättämään, mitä värejä ja minkälaisia logoja viestinnässä käytetään. Värien merkitys visuaalisessa markkinoinnissa tulee esille mm. liikemerkkien ja logojen kautta. Usein ilme näkyy kokonaisvaltaisesti mm. ikkunoissa ja henkilöstön asuissa.

”Kaikki mikä näkyy asiakkaalle, on visuaalista markkinointia. Kaikessa viestinnässä tulisi näkyä yrityksen oma ilme”

Visuaalinen markkinointi tukee yrityksen muuta markkinointia sekä ilmentää yrityksen arvoja ja palvelukulttuuria. Se herättää huomiota ja asiakkaan kiinnostuksen. Pienenkin yrityksen kannattaa kehitellä oma slogan tai sloganeita. Onnistunut yritysilme helpottaa yrityksen tunnistamista ja muistamista.

Some-markkinointi on hyvä ja edullinen kanava myös mikroyrityksen markkinointiin. Siinä tulee muistaa riittävän usein tehtävät päivitykset. Mikroyrittäjänkin yhteistiedot kannattaa olla selkeästi näkyvissä. Aktiivisuus näkyy asiakkaille.
”Verkoston kannattaa tehdä yhteistyötä, linkitellä ja kehua toisiaan.”
”Mitä epävirallisempi juttu facebookissa on, sen enempi juttu saa huomiota”

Tapaaminen järjestettiin Reisjärvellä 18.11.2015.

Comments are closed.