• Suomi
  • English

Uusi tutkijatohtori Sales is a King -hankkeeseen

Toimin MikroENTRE-tutkimusryhmässä tutkijatohtorina Sales is a King -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on analysoida ja kehittää Pohjois-Pohjanmaan eteläisen alueen yritysten myyntiosaamista. Tehtäviini kuuluu hankkeessa toteutettavan tiedonkeruun suunnittelu ja toteuttaminen, sekä erityisesti selvittää hankkeeseen osallistuvien yritysten myynnin kypsyystasoa.

Olen toiminut yliopistolla erilaisissa opetus-, ohjaus- ja tutkimustehtävissä. Väitökseni v. 2010 koski viestintää korkeanteknologian tuotekehitysympäristössä. Tutkimuksessa mielenkiinnonkohteitani ovat usein henkilöstön osaamisen ja tietämyksen hyödyntäminen yrityksen kehittämisessä, työyhteisöviestintä ja tiedonkulku.

D.Sc. (Tech.) Mirja Väänänen, postdoctoral researcher, Micro-Entrepreneurship

University of Oulu, Kerttu Saalasti Institute, MicroENTRE

email: mirja.vaananen@oulu.fi

phone: +358 40 832 1003

 

Comments are closed.