• Suomi
  • English

UUSI TUTKIJATOHTORI ENERGIAKAIVOS-HANKKEESEEN

Aloitin 12.2. MicroENTREn tutkimusryhmässä tutkijatohtorina Energiakaivos—hankkeessa. Tehtäväni on selvittää Pyhäsalmen kaivoksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja yritysten kiinnostusta niiden hyödyntämiseen. Olen filosofian tohtori pääaineenani suunnittelumaantiede. Väitöskirjatyössäni tutkin pohjoissuomalaisten korkean teknologian yritysten yhteistyötä: miten tuoteinnovaatioiden kehittämisessä tarvittavat kumppanit löytyvät ja yhteistyötä ylläpidetään hyvin globaalissa toimintaympäristössä näillä pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen alueella. Tältä pohjalta tutkimusryhmässä aloittaminen on hyvin innostavaa.

Viime vuodet olen tutkinut erityisesti pohjoisen Suomen osaamispotentiaalia merenkulkualan tarpeista lähtien. Hankkeissa on etsitty arktisen ja teknologisen osaamisen tuomia ratkaisuja niin satamatoimintojen kehittämisestä uusiin polttoaineisiin kuin polaarialueilla navigoinnista Pohjanlahden rannikkomatkailun ja toivon näiden teemojen näkyvän myös tulevissa hankkeissa.

Tutkimuskohteeni ovat olleet varsin talousmaantieteellisiä painottuen etenkin pienten yrityksien näkökulmaan, mihin epäilemättä on vaikuttanut kasvaminen pienyrittäjyyteen taipuvaisessa suvussa. Maantieteilijänä olen taipuvainen näkemään alueen ja sen toimijoiden merkityksen kaikkialla, erityisesti vetovoimaisen ja kannustavan toimintaympäristön luojana.

Minut tavoittaa joko Oulun yliopiston ympäristötalolta Thule-instituutin yhteydessä olevasta MicroENTREn tiloista tai CallioLab:ista Pyhäsalmen kaivoksen alueelta. Puhelimella voit varmistaa myös päivän sijaintini.

Katariina Ala-Rämi
s-posti katariina.ala-rami@oulu.fi
puh. +358 50 350 9471

Comments are closed.