• Suomi
  • English

Uusi tutkija MicroENTRE -ryhmään

MicroENTREn tutkimusryhmä on vahvistunut uudella tutkijalla, kun tekniikan tohtori Kyllikki Taipale-Erävala aloitti tutkijatohtorina huhtikuussa. Kyllikin päätehtävä tällä hetkellä on Process-SME- hankkeessa, jossa parannetaan prosessiteollisuuteen liittyvien pienyritysten kilpailukykyä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Hankkeessa kehitetään yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja –malleja sekä luodaan kansainvälisiä yhteistyöverkostoja.

Koulutukseltaan Kyllikki Taipale-Erävala on tekniikan tohtori ja diplomi-insinööri tuotantotalouden alalta. Insinöörin tutkinto on koneenrakennuksesta erikoistuneena energia- ja LVI-tekniikkaan. Kyllikin aikaisemmat työtehtävät ovat liittyneet pienyritystutkimukseen ja pedagogisesti pätevänä opettajana koulutukseen sekä LVI- ja energia-alan työnjohto-, suunnittelu- ja konsultointitehtäviin. Omaa pienyrittäjyyskokemustakin Kyllikillä on, sillä hän on ollut vuodesta 2001 alkaen sivutoiminen ammatinharjoittaja matkailun alalla.

-Olen mielelläni pienten yritysten puolestapuhuja. Valtaosa yrityksistämme on mikroyrityksiä, joissa suurin osa yrittäjän ajasta menee pelkästään oman elannon hankkimiseen. Pienimmät yritykset jäävät helposti jalkoihin esimerkiksi yritystukijärjestelmissä tai aluekehittämisessä. Siksi olen halunnut tutkijana keskittyä juuri tähän kohderyhmään.

Työhön mikroyrittäjyyden tutkimusryhmässä Kyllikki on tarttunut innokkaasti. Hän toivoo, että yritykset hyödyntäisivät hänen väitöstutkimustietoutta pienyrityksissä tarvittavasta erityisosaamisesta, jolla yritykset selviävät liiketoimintaympäristön muutoksista.

Kyllikki on syntyjään kymenlaaksolainen. Hän asuu töiden vuoksi viikot Nivalassa ja viikonloput puolison luona Kotkassa. Pohjois-Pohjanmaa vaikuttaa mukavalta ja ystävälliseltä alueelta, missä kaikki asiat hoituvat ripeästi.

-Innokkaana luontoihmisenä odotan erityisesti kevään heräämistä ja uusia luontokokemuksia. Ahman näkeminen olisi huippujuttu!

Comments are closed.