• Suomi
  • English

Uusi julkaisu: Teknologiayritysten kasvu Jyväskylässä ja Oulussa

MicroENTREn julkaisemassa Teknologiayritysten kasvu ja kasvun erityispiirteet suomalaisissa kaupunkiympäristöissä - raportissa kuvaillaan teknologiayritystenvarhaisten kasvuvaiheiden erityispiirteitä Jyväskylässä ja Oulussa.

-Jyväskylän kaupunki ja yliopisto tilasivat meiltä tämän tutkimuksen, koska haluttiin kokeilla kahden suomalaisen kaupunkiympäristön vertailua nuorten, kasvaneiden teknologiayritysten näkökulmasta, kertoo tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastannut projektitutkija Anna-Mari Simunaniemi.

Monitapaustutkimuksessa on haastateltu yritysten johtohenkilöitä. Haastatteluista on tunnistettu kasvua edistäneitä ja sitä hidastaneita tekijöitä eri kasvuvaiheissa. Haastateltujen mukaan teknologian kehittämistehtäviin henkilöstöä on saatavilla, mutta sitoutuneiden myyjien ja teknisten moniosaajien löytäminen tuottaa usealle yritykselle ongelmia. Maantieteellisen sijainnin merkitys teknologia-alalla on vähemmän merkittävä kuin esimerkiksi palvelualoilla. Vaikka teknologia mahdollistaa etätyötä ja etäneuvotteluita, tarvitaan säännöllistä tapaamista työyhteisön vahvistamiseksi ja asiakassuhteiden luomiseksi.

-Tapaustutkimuksen avulla ymmärrämme paremmin yritysten kasvuun vaikuttavia tekijöitä näissä kahdessa suurin piirtein samankokoisessa kaupungissa. Lähiaikoina haluamme jatkaa tutkimusta vertaamalla teknologiayritysten suomalaista toimintaympäristöä jo aiemmin muista maista keräämäämme aineistoon, kertoo Simunaniemi MicroENTREn jatkosuunnitelmista.

Tutkimus on julkaistu osana Oulun yliopiston tuotantotalouden tutkimusraportteja -sarjaa ja se on vapaasti ladattavissa.

 

Comments are closed.