• Suomi
  • English

Uusi Business Model Canvas alustatalouden kaksisuuntaisille markkinoille

Digitaalinen taloudellinen toiminta lisääntyy vauhdilla. Yksisuuntainen alustatalous, esim. AirBNB, Uber, ovat saaneet rinnalle kaksisuuntaiset digitaaliset markkinat, jossa käyttäjät, tarjoajat ja muut sidosryhmät tuottavat yhdessä lisäarvoa digitaalisella alustalla yhteisten toimintaperiaatteiden mukaisesti. Erilainen digitaalinen arvonluonti on lisääntynyt niin huimasti, että jopa kaksisuuntaista arvonluontia kuvaava liiketoimintamallin canvas on kaivannut päivitystä.

Mikroyrittäjyyskeskuksen tohtoritutkija Kyllikki Taipale-Erävala on yhdessä LUT-yliopiston tutkijatohtori Erno Salmelan ja Oulun yliopiston yliopistotutkija Hannele Lampelan kanssa kehittänyt kaksisuuntaisen alustatalouden innovointiin käytettävän liiketoimintamallin canvasiin täydentäviä elementtejä kuten Arvoyksikön määrittelemisen, Ulkoistettavat avainresurssit, Verkkovaikutustaktiikan suunnittelun, Tuottajien (Producer) nimeämisen uudelleen tuottaja-kuluttajiksi (Prosumer) sekä Tulojen huomioimisen myös tuottaja- /kuluttaja-tuottaja -puolelta.

Artikkeli Towards a New Business Model Canvas for Platform Businesses in Two-Sided Markets on luettavissa osoitteesta Journal of Business Models, https://journals.aau.dk/index.php/JOBM/article/view/4621

Lisätietoja artikkelista Kyllikki Taipale-Erävala,  kyllikki.taipale-eravala@oulu.fi

Comments are closed.