• Suomi
  • English

Parempaa sote-palvelua julkisen ja yksityisen yhteistyöllä?

Sosiaali- ja terveyspalvelun uudistustyö kiinnostaa ja puhututtaa. Valmisteilla olevan uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia. Uudistuksella halutaan myös lisätä asiakkaan valinnanvapautta, joka on edennyt Suomessa hitaammin verrattuna kansainväliseen kehitykseen. Pitkittyneen ja rakenteisiin keskittyneen muutosprosessin keskellä on kuitenkin herännyt huoli siitä, muistetaanko uudistuksessa keskittyä tarpeeksi varsinaisen asiakkaan saaman palvelun laatuun.

- Julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyötä ei ole hyödynnetty riittävästi sote-palveluissa. Tuottavuuden, laadun ja vaikuttavuuden lisäämiseksi tarvitaan tiiviimpää yhteistyötä julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä, muistuttaa tutkimusjohtaja, dosentti TkT Matti Muhos Oulun Eteläisen instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmästä.

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön tavoite on tuottaa palveluita kolmannelle osapuolelle eli sote-palveluita käyttävällä asiakkaalle. Yksityisen sektorin toimijat etsivät uusia liiketoimintamahdollisuuksia samalla, kun julkisen sektorin tavoitteena on tarjota palveluita mahdollisimman tehokkaasti. Yksityisen sektorin tuottamista hoiva- ja sosiaalipuolen palveluista merkittävä osa myydään suoraan kunnille tai kuntayhtymille.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan niin julkinen kuin yksityinenkään sektori ei ole erityisen tyytyväinen nykyiseen yhteistyöhön (Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät.2015). Suurimpina ongelmina pidetään kuntien hankintaosaamista sekä sektoreiden vastakkainasettelua. Jos julkisen ja yksityisen sektorin toisiaan täydentävä potentiaali jätetään huomioimatta, ovat terveydenhuoltouudistukseen sijoitetut resurssit voimavarojen tuhlausta.

Yksityisellä sosiaali- ja terveyspalvelualalla toimii paljon mikro ja pk-yrityksiä, joilla on iso vaikutus kuntien elinvoimaisuuteen ja lähipalveluiden saatavuuteen. MicroENTREn tekemistä sote-yrittäjien haastatteluista käy ilmi, että monet pienet yritykset kokevat pitkittyneen muutostilanteen erittäin haasteellisena. Yrittäjien valitsemia strategioita ovat esimerkiksi keskittyminen laajentamisen sijaan laadun kehittämiseen, toiminnan jatkuvuuden varmistaminen usealla erilaisella palvelulla tai työpaikkojen säilymisen varmistaminen myymällä perheyrityksen isolle yksityiselle ketjulle. Isoja investointeja tai uusia avauksia ei uskalleta epävarmassa tilanteessa tehdä.

Sytykkeitä ratkaisuiden löytämiseen

Oulaisissa järjestetään tiistaina 5. huhtikuuta tilaisuus, jossa sote-alan toimijoiden ja tutkijoiden välisessä vuoropuhelussa etsitään sytykkeitä ratkaisujen löytämiseen. Keskeisiä teemoja ovat, kuinka tehtävät ja yhteistyö tulevat jakaantumaan julkisen, yksityisen ja myös kolmannen sektorin kesken.

Yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoista koostuva asiantuntijaraati kommentoi tutkijoiden ja yrittäjien salamapuheenvuoroja. Lopuksi kootaan yhteen näkemyksiä tilaisuuden annin hyödyntämisestä jatkossa. Vuoropuhelutyyppiseen tilaisuuteen toivotaan mukaan kaikkia aiheesta kiinnostuneita.

Tilaisuuden järjestävät Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopiston Oulun Eteläisen instituutti SoteYBoost-, JYVÄ- ja Mikroyritysten kasvualusta -hankkeiden merkeissä.

Tilaisuudesta lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet SoteYBoost-hankkeen blogista.  Tervetuloa osallistumaan ja keskustelemaan! Tilaisuuden jälkeen on myös mahdollisuus vapaamuotoiseen verkostoitumiseen.

/ Anna-Mari Simunaniemi, 20.3.2016
projektitutkija SoteYBoost-hanke
MicroENTRE-tutkimusryhmä

Comments are closed.