• Suomi
  • English

TUTKIMUSTA TARVITAAN MIKROYRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISESTÄ

31.8.2021

Suomalaisia tuotteita myynnissä Sveitsissä

Suomalaisia tuotteita myynnissä Sveitsissä

 

Euroopan Unionin alueella 93 % yrityksistä on mikroyrityksiä eli alle 10 hengen pienyrityksiä.  Perinteisesti on ajateltu, etteivät nämä pääosin yrittäjävetoiset pienyritykset harjoita kansainvälistä toimintaa vaan keskittyvät kotimarkkinoille. Nykyisin tämä ei enää pidä paikkaansa, sillä esimerkiksi verkkokauppa tarjoaa entistä enemmän kansainvälistymisen mahdollisuuksia myös kaikkein pienimmille yrityksille. Tästä huolimatta luotettavia lukuja ja tietoa mikroyritysten kansainvälistymisestä ei ole saatavilla.  

MicroENTREn tutkijat Ulla Lehtinen, Martti Saarela ja Peetu Virkkala tekivät tutkimuksen mikroyritysten kansainvälistymisestä selvittäen, minkä verran mikroyritysten kansainvälistymistä on tutkittu ja mitä siitä tiedetään.  Tutkimukseen valikoitu aluksi 155 korkeatasoista kansainvälistymisen tutkimusartikkelia, joista vain 20 tarkasteli kansainvälistymisen teemoja myös mikroyrityksissä. Keskeinen havainto oli, että alle 10 hengen yrityksiä harvoin tarkastellaan omana ryhmänään, vaan niitä tutkitaan osana pieniä (alle 50 työntekijää) ja keskisuuria yrityksiä (alle 250 työntekijää).  Eniten tutkittuja aiheita artikkeleissa olivat verkostojen merkitys sekä yrittäjän aiemman kokemuksen ja kyvykkyyden vaikutus mikroyrityksen kansainvälistymiseen.  Sitä vastoin pitkittäistutkimuksia, joissa seurattaisiin mikroyritysten kansainvälistymispolkua pitkällä aikajänteellä, ei maailmalla ole juurikaan tehty.  

Tämä kirjallisuusselvitys selvästi osoitti, että tutkimusta tarvitaan mikroyritysten kansainvälistymisestä. Kerttu Saalasti Instituutin MicroENTREn mikroyritysten tutkimuksella saadaankin uutta arvokasta tietoa kansainvälistymisestä ja sen edistämisestä.

 

Tutkimusartikkeli:

Lehtinen, U. Saarela, M., Virkkala, P. (2021)  Internationalisation of microenterprises: systematic literature review. International Journal of Management and Enterprise Development. Special Issue on: Managing People and Micro-sized Enterprises in Change

 

Ulla Lehtinen

Erikoistutkija

ulla.lehtinen@oulu.fi

Comments are closed.