• Suomi
  • English

Tiedätkö yrityksesi digitaalisen valmiuden?

Digitalisaation on todettu olevan yksi suurista sekä yhteiskuntaa että elinkeinoelämää muuttavista tekijöistä. Yrityksille digitalisaation hyödyntäminen tarjoaa lukemattomia uusia mahdollisuuksia. Mikroyritykset ovat sekä pienin (alle 10 henkilöä työlistävä) että vallitsevin yritysryhmä (n. 94 % kaikista yrityksistä). Erityisesti mikroyrityksille on mahdollisuus tehostaa digitalisaation eri keinoin omaa liiketoimintaa.

Tässä artikkelissa on kuvattu digitaalisen kypsyysmallin suunnitteluprosessi ja käyttömahdollisuudet erityisesti mikroyritysten näkökulmasta. Artikkelissa esitellään mikroyrityskeskeinen itsearviointikehys, joka tuottaa yrityksen digitaalisen valmiusasteen. Nykytila antaa yritykselle realistiset lähtökohdat systemaatisesti tehtävälle suorituskyvyn nostolle.

Kiinnostuitko selvittämään yrityksesi digitaalisen valmiustason? Testi löytyy osoittesta: https://kasvavayritys.fi/fi/digivalmius

Muut liiketoiminan itsearviointitestit (kasvukyvykkyys ja -hallinta) löytyvät osoittesta: https://kasvavayritys.fi/fi/

Testit on kehitetty SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri -hankkeessa, jonka päärahoittaja on Pohjois-Pohjanmaan liitto (EAKR).

Lisätietoa yrityksen digimuutokseen löytyy linkistä: https://www.apuadigiin.fi/

Artikkeli “Towards a Micro-enterprise–focused Digital Maturity Framework” on julkaistu International Journal of Innovation in the Digital Economy (IJIDE) lehdessä ja on luettavissa osoitteesta: http://jultika.oulu.fi/files/nbnfi-fe202101293225.pdf

Lisätietoja artikkelista Kai Hänninen, kai.hanninen@oulu.fi.

Lähde: Kuusisto, O., Kääriäinen, J., Hänninen, K. and Saarela, M., 2021. Towards a micro-enterprise–focused digital maturity framework. International Journal of Innovation in the Digital Economy (IJIDE)12(1), pp.72-85

Comments are closed.