• Suomi
  • English

Teknologiayritykset toivovat DI-koulutusta omalle alueelle

TIEDOTE 2.5.2017

Teknologiayritykset arvostavat omalla alueella olevaa korkeakoulutarjontaa ja yhteistyötä sekä oppilaitosten että tutkimusyksiköiden kanssa. Laaja-alaisen yliopistotason teknillisen koulutuksen puuttumista harmitellaan jyväskyläläisissä yrityksissä, käy ilmi Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmän tekemästä tutkimuksesta.

Oulussa ja Jyväskylässä toimivien teknologiayritysten liikkeenjohdolle tehdyissä haastatteluissa selvitettiin yritysten kasvua ja liiketoimintaympäristöjen erityispiirteitä kahdessa suomalaisessa kaupunkiympäristössä. Kasvun erityispiirteenä suomalaisissa teknologiayrityksissä johtaminen on tyypillisesti strategista ja hallitustyöskentelyyn perustuvaa alusta alkaen.

-Raportoimamme kasvutarinat antavat hyvän pohjan teknologiayritysten ajankohtaisten kasvuhaasteiden tunnistamiseen ja ratkaisemiseen. Erityistä on, että pelkän teknologian kehittämisen ja toimittamisen lisäksi yritysten liiketoimintaan perustuu paljon asiantuntijaosaamiseen ja teknologiapalveluihin, kertoo tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastannut tutkijatohtori Anna-Mari Simunaniemi Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutista.

Kaupunkiympäristöön liittyvissä erityispiirteissä merkittävimmät erot Jyväskylän ja Oulun välillä liittyvät alueen korkeakoulutarjontaan. Erityisesti tekniikan alojen DI-tason koulutuksen puuttuminen Keski-Suomesta on yritysten näkökulmasta puute. Muualla maassa irtisanotut henkilöt eivät joko ole halukkaita muuttamaan työn perässä eri kaupunkiin tai heidän osaamisensa ei vastaa haastateltujen yritysten tarpeita. Molemmissa kaupungeissa teknisten käytännönosaajien sekä sitoutuneiden myyjien tarve on haastattelujen mukaan tarjontaa suurempi.

Maantieteellisen sijainti on teknologiayrityksille vähemmän merkittävä kuin palvelualoilla. Usein yritys perustetaan omalle asuinpaikkakunnalle, joten kaupungit voivat houkutella uusia yrittäjiä panostamalla koulutukseen ja houkuttelevaan elinympäristöön. Tekniikan alojen koulutus tukee näiden alojen kehittymistä alueella. Oulun kehitys teknologiakaupunkina on esimerkki tästä ilmiöstä. Myös sujuvat kulkuyhteydet ja verkostoitumisessa auttavat yrityspalvelut ovat teknologiayritysten johdon kannalta tärkeitä liiketoimintaympäristön tekijöitä.

Lisätietoja tutkimuksesta:

tutkimusjohtaja, dosentti

Matti Muhos

matti.muhos@oulu.fi

0400 407 590

 

tutkijatohtori

Anna-Mari Simunaniemi

anna-mari.simunaniemi@oulu.fi

050 466 2832

 

 Tutkimusraportti ladattavissa ilmaiseksi:

http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526214337.pdf

 

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti instituutissa toimiva Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE on ainoa laatuaan Pohjoismaissa ja Itämeren alueella. Tutkimusryhmän kohteena ovat mikroyritykset (alle 10 henkilöä) ja niiden kehittämisen kannalta keskeiset tutkimus-, kehitys- ja koulutustoimijat. MicroENTREn keskeiset osaamisalueet ovat yritysten ketterät kasvu- ja kansainvälistymismekanismit, mikroyritysten rahoitus- ja kannustejärjestelmät, innovaatioprosessit sekä pohjoisten harvaan asuttujen alueiden liiketoimintaympäristö. Tutkimusryhmän tekemässä tutkimus- ja aluekehittämistyössä korostuvat uuden yrityksen tukeminen varhaisissa kasvuvaiheissa, kasvun hallinta, kasvutekijät ja esteet, kansainvälistymisen esteet ja edistäminen sekä tarvittavien tietojen, taitojen, resurssien ja verkostojen hankinta sekä yrittäjyyskasvatus. Tutkimusryhmä valmistelee Mikroyrittäjyyskeskusta. Lisätietoja tutkimusryhmästä: www2.microentre.fi

Comments are closed.