• Suomi
  • English

Tavoitteena yrittävä kulttuuri

Yrittäjyyden edistämisen puolesta puhui opetusministeri Kerttu Saalasti jo 1950-luvun puolivälissä. Työtä riittää silti edelleen kuusi vuosikymmentä myöhemmin. Miten saamme oman asenteemme ja kulttuurimme enemmän yrittäjyysmyönteiseksi vai joko se sitä on? Mitä sanot ihan ensimmäisenä jos oma lapsesi ilmoittaa että perustaa yrityksen ystäviensä kanssa tai ihan yksinään? Jos ihan rehellinen olen, itselläni tulee ensimmäisenä mieleen, ymmärtääkö nuori mihin on ryhtymässä, ymmärtääkö riskit ja lomakeviidakon ja sen, etteivät kaikki onnistukaan ensimmäisellä kerralla.

Olemme toki yrittäjyysmyönteisiä, jos yrittäjänä toimii joku muu kuin me itse, mutta mitä sanomme sitten, kun oma perheenjäsenemme aikoo perustaa yrityksen?

Oppilaitoksissa muovataan yrittäjäasennetta

Yrittävän kulttuurin rakentamisessa on oppilaitoksilla iso rooli. Ennen painotettiin työelämätaitoja enemmän kuin yrittäjyyttä, silloin kouluttauduttiin palkkatyöhön isoihin yrityksiin tai julkiselle sektorille. Omista liiketalouden opinnoistani on yrittäjyyden tunneilta päällimmäiseksi jäänyt mieleen yrittäjyyden riskit ja esteet.

Nyt oppilaitoksissa tehdään työtä yrittäjyys- ja työelämätaitojen kehittämisessä ja yrittäjyydestä puhutaan entistä myönteisemmin. Myös yritykset ovat entistä vahvemmin mukana oppilaitosten arjessa tuoden aitoja, asiakaslähtöisiä oppimistilanteita opetukseen sekä ajankohtaista tietoa yrittäjyydestä ja työelämästä. Työelämäyhteistyön tehostamiseksi on vastikään perustettu sivusto, jonne voi kirjautua vapaaehtoiseksi kummiksi oppilaitosten työelämäyhteistyöhön. Nämä kummit tuovat tietoa yrittäjyydestä ja työelämästä sekä toimivat esikuvina lapsille ja nuorille työntekijöinä ja alansa ammattilaisina.

Yrittäjyys kiinnostavaksi uravaihtoehdoksi

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategian visiona on Pohjois-Pohjanmaan nuoret tekevät tulevaisuuden. Yhdeksi sen strategisista tavoitteista on asetettu yrittävän kulttuurin rakentaminen Pohjois-Pohjanmaalle. Yrittävän kulttuurin rakentamisen tavoitteisiin on mm. määritelty että yrittäjyys nähdään yhtenä uravaihtoehtona valmistumisen jälkeen. Yrittäjyydelle onkin tilausta, sillä uuden yritystoiminnan lisäksi maakuntaamme tarvitaan yrittäjiä myös sukupolvenvaihdoksiin. Pohjois-Pohjanmaalla yrittäjistä noin 3500 yrityksessä on edessä eläköityminen seuraavien kymmenen vuoden aikana. Itsensä työllistämisessä yrittäjyys on hyvä vaihtoehto.

Yrittäjämielen kasvattamisen tulee edelleen olla koko kansan yhteinen pyrkimys. Nuoret tekevät tulevaisuuden.

/Leena Eskola, projektitutkija, MicroENTRE

Comments are closed.