• Suomi
  • English

Ylä-Savon ydinryhmätapaaminen – Palvelumuotoilu: Talouskonsultointi myytäviksi palvelukokonaisuuksiksi

Karttaa ei ole saatavissa

Päiväys ja aika
09.10.2019 klo 18:00 - 20:00

Tapahtumapaikka
Iisalmen kaupungintalo


Ylä-Savon lokakuun ydinryhmätapaaminen järjestettiin keskiviikkona 9.10.2019. Illan isäntänä oli Mikko Rajamäki MR Improver Oy:stä ja illassa käsiteltiin laaja-alaisten konsulttipalveluiden tuotteistaista ja palvelumuotoilua. 

 

Ohessa muistiinpanoja illasta:

Mikko on kotoisin Ylistaron Rajamäen kylästä, nykyisin Seinäjoelta. Mikko on opiskellut ensin Seinäjoella yo-merkonomiksi ja myöhemmin Vaasan yliopistossa Kauppatieteiden maisteriksi. Vahvat pohjalaiset juuret ohjaavat Mikon toimintaa edelleenkin – Mies voi lähteä Pohjanmaalta, mutta pohjanmaalaisuus ei lähde miehestä. 

Vuonna 1994 tie johti Savoon, ensin Sonkajärvelle, myöhemmin hetkeksi Vieremälle ja lopuksi vuonna 1996 Iisalmeen. Mikko on toiminut taloushallinnon vastuutehtävissä yhteensä yli 30 vuoden ajan. Työkokemusta on kertynyt niin Finndomo-konsernista, Samesor Oy:stä kuin Profile Vehicles Oy:stäkin.  Erilaissa yrityksissä toimiminen on antanut laaja-alaisen näkemyksen ja kattavan perspektiivin yritysten talouteen ja hallintoon. 

Mikko kertoo olevansa käytännönläheinen ja helposti lähestyttävä, jolla on riittänyt uran aikana rohkeutta. Sisäsyntyisenä tausta-ajatuksena on ollut aina arvostus yrityksiä ja yrittäjiä kohtaan. Työ itsessään on opettanut eniten. Mikko ei ole katsonut työaikaa, vaan työtä on tehty kulloinkin tarvittavan intensiteetin mukaan.

Lentopallo on ollut harrastuksena läpi elämän. Lentopallon valmentaja totesi Mikon olevan ”härkä”. Kovaa voitontahtoa löytyy edelleen ja niin lentopallokentällä kuin työelämässäkin Mikko syttyy edelleen nopeasti. Insights:n mukaan Mikko on väriltään punainen (ohessa otteita punaisen luonteenpiirteistä: voimakastahtoinen oman tiensä kulkija, joka tietää mitä tahtoo; aloitteentekijä, joka ei pelkää olla huomion keskipisteenä. Työnsä hän hoitaa antaumuksella, suoraviivaisesti ja tehokkaasti. Tätä väri edustava ihminen on omiaan johtajaksi, innoittajaksi ja vetojuhdan roolin. Häntä tarvitaan työyhteisössä hänen energisyytensä, rehellisyytensä ja voimakastahtoisuutensa takia).

Mikko on suorittanut HHJ (Hyväksytty Hallituksen jäsen) –koulutuksen ja toiminut muutaman yrityksen ulkopuolisena hallituksen jäsenenä. Tällä hetkellä mukana mm. Toivalan Metalli Oy:ssä, Lametal Oy:ssä ja Karrak Oy:ssä.

30 vuoden aikana opittu tietotaito on johtanut yrittäjyyteen. Oma yritys MR Improver Oy on perustettu keväällä 2019 ja toiminta-aikaa on takana noin viisi kuukautta. Toimintaa on käynnistelty harkituin askelin – markkinointi ja myynti on vielä haastavaa. Mikolle kassavirta on ollut omassa työssä aina tärkein työkalu ja sen kautta hän haluaisi auttaa myös muita yrityksiä kehittämään yritystään.

Työhön kuuluu mm. sulautumisasioita, yritysjärjestelykartoituksia, kassavirtakonsultointia, strategia- ja liiketoimintasuunnitelmien tekemistä ja rahoitusjärjestelyjä.  Haasteena on sanoittaa myytävät asiantuntijapalvelut asiakkaan kielelle.

 

Illassa nousi Mikolle seuraavat 5 pointtia, joiden avulla hän voisi paremmin tuotteistaa omaa osaamistaan myytäväksi tuotteeksi:

  1. Osaamisen tuotteistaminen

Osaamistuotteella täytyy olla

          törkeä asiakaslupaus

          tuntuva takuu

          selkeä sisältö

          helppo hinta

          tarttuva nimi

Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta erottuvaa palvelulupausta löytyy harvasta!

  1. Luottamus ja vakuuttavuus

Miten saadaan luottamus eri kokoisiin ja -tyyppisiin yrityksiin rakennettua? Asiakas on usein epäluuloinen, joten asiantuntijan on osoitettava ammattitaito ja luottamus. Miten MR Improver Oy osoittaa toiminnan luottamuksellisuuden ja toiminnan arvot eli vastuullisuuden, luottamuksen, läpinäkyvyyden, reiluuden ja uskalluksen?

  1. Mitkä ovat yrityksen konkreettiset palvelut?

Palvelut täytyy tuottaa kansankielellä ja viestinnässä täytyy nousta esille syy, miksi palvelu kannattaa ostaa. Asiakkaalle täytyy herättää tarve, miksi hänen kannattaa käyttää MR Improver Oy:n palveluita.

Palvelut täytyy olla yksinkertaisia ja niillä täytyy olla selkeä hinta (hinnoittelu voi olla tietyissä palveluissa myös alkaen hinnoittelu). Tehdään esim. selkeä hinta yrityksen nykytilanteen kokonaisvaltaiselle kartoitukselle ja suosituksille jatkotoimenpiteistä sekä kehityskohdista.

  1. Nettisivujen uudistaminen

Nettisivuja käytiin tarkalla seulalla läpi ja todettiin, että ne vaativat uudistamista. Tehtiin yhdessä vertailua vastaavien konsultointiyritysten nettisivuihin ja poimittiin niistä onnistuneita vertailuja sivusisältöihin. Tärkeintä on kääntää termit yrittäjän kielelle.

Sivujen täytyy henkiä samaa luottamusta kuin koko yrityksen toiminta.  Tarve täytyy herättää myös nettisivuilta. Nettisivuilta pitäisi löytää yhdellä silmäyksellä kaikki tarjolla olevat palvelut. Sivuille on hyvä nostaa jotakin seuraavan tyyppisiä kysymyksiä ” Tarvitsetko apua kassavirran suunnitteluun?” ”Kestääkö kassa hyvin kuukaudesta toiseen ja saatko laskut maksettuja ajoillaan?” ”Tuntuuko, ettei sinun rahat ei riitä? Älä jää asian kanssa yksin, vaan käydään asia henkilökohtaisesti läpi.” ”Onko kassavirran seuranta sinulle haasteellista? Tuntuuko, että tietyt maksut tulevat sinulle yllätyksenä?” ”Onko talouden seuranta ja tärkeät tunnusluvut sinulle hankalia?”  

Nettisivuilla annetaan näihin kysymyksiin vastaus, esim. ”Tutustutaan yhdessä kassavirran koukeroihin, perehdytän sinut arkikielellä kassavirran maailmaan…” ”Katsotaan yhdessä yrityksesi tilanne ja tärkeät liiketoiminnan tunnusluvut – teen sinulle maksuttoman 2 tunnin kartoituksen (esimerkiksi).” ”Otetaan pieni kahden tunnin sessio ja käydään kassan hallintaa yhdessä läpi.”

Nettisivuilta täytyy jatkossa löytyä helposti ainakin seuraavat alasivut: referenssit, yhteystiedot, yhteydenottolomake ja usein kysytyt kysymykset sekä blogi ja ohjaus yrityksen some-sivustoille. Alkuvaiheessa referensseihin kannattaa nostaa esimerkkejä nimenomaan oman työuran ajalta, esim. yritysjärjestelyjen kokemukset, x kpl yritysselvityksiä, joista ei tullut kauppaa, xx kpl yrityskauppoja, xx sulautumista, yhtiöittämistä ja liiketoimintasiirtoa.

Sivujen visuaalisuuteen täytyy myös kiinnittää huomiota. Myös yrityksen viestintäkanavia täytyy kehittää. Jatkossa yritys mukana LinkedIn:n lisäksi mm. YouTubessa ja Facebookissa. Pitäisikö olla myös oma uutiskirje?

  1. Yrityksen visio, missio ja arvot sekä asiakaslupaus

Illassa pohdittiin yrityksen arvoja, visiota ja missiota. Nämä pitäisi tuoda selkeästi nettisivuille esille. Yrityksen arvoina ovat isänmaallisuus, luotettavuus ja läpinäkyvyys, uskallus ja rohkeus. Yrityksen logo kuvastaa tätä arvomaailmaa siinä lentävän joutsenen kuvastamana. Myös missiota pohdittiin yhdessä ja sen perusajatus voisi liittyä yrittäjyyden ja yritysten toiminnan parantamiseen. Kunnollinen sanoittaminen vaatii hieman enemmän ajatusjumppaa.

Asiakaslupausaihioita: Helpotan yrityksesi liiketoimintaa. Parannan yrityksesi liiketoimintaa ja autan yrittäjää katsomaan suunnitellusti tulevaan.  Rehellistä talouden hallintaa. Autan kassaasi voimaan paremmin. Toimin silmien avaajana ja sulkijana – yhteistyön kautta ymmärrät yrityksesi taloutta paremmin ja nukut yösi rauhassa.                                                              

 

Sovittiin, että Mikko avaa yrityksen vision, mission ja strategian sekä lyhyemmän aikavälin tavoitteet mitattavaan muotoon. Mikko päivittää nettisivut ja muokkaa sisällön yksinkertaisemmaksi, yrittäjien kielellä kuvatuksi.

Tehdään yhdessä yritysneuvonnassa Kasvunkartta yritykselle.

 

 

 

 

Tämän tapahtuman ilmoittautuminen on suljettu.