• Suomi
  • English

Ylä-Savon ydinryhmätapaaminen Iisalmessa 9.1.2018 klo 18.15 – 20.15

Päiväys ja aika
09.01.2018 klo 18:15 - 20:15

Tapahtumapaikka
Tiinan Treenipalvelut Oy


 

 

Pohjois-Savon vuoden ensimmäinen ydinryhmäilta oli Ylä-Savon ryhmän alueella Iisalmessa 9.1.2018. Illan emäntinä toimivat Tiina Karppinen Tiinan Treenipalvelut oy:sta ja Tiina Tikkanen Mainostoimisto Advertiinasta. Illan vieraana oli Johanna Ehnqvist YSAO:lta alustuksenaan: ”Oman elämänsä innostuja.” Ydinryhmäiltaa vietettiin Hotelli Seurahuoneen kabinetissa ja ennen sitä oli mahdollisuus tutustua paikan päällä molempiin yrityksiin eli ensin Advertiinaan ja sen jälkeen  Tiinan Treenipalveluihin.

 

Illan aihe oli innostuminen ja tunnelma oli koko illan sen mukainen: iloa, naurua ja huumoria vakavistakin asioista. Ratkiriemukas ja innostunutta latausta täynnä ollut ydinryhmäilta!

 

Tiinan Treenipalvelut oy on vuonna 2006 perustettu yksityinen ja monipuolinen kuntosali Iisalmessa. Kuten yrityksen nettisivutkin kertovat, yrityksen palvelutarjonta on erittäin monipuolinen ja kattava.

http://www.tiinantreenipalvelut.fi/

 

Advertiina tarjoaa yrityksille mainosviestinnän suunnittelua: logo, www-sivut, painettavat/tulostettavat tuotteet, lehti-ilmoitusten tekeminen sekä viestintään liittyvää sisällöntuotantoa, tekstin käsittelyä, oikolukua jne.

http://www.advertiina.fi/index.html

 

On ihmisryhmä, joka tekee työtään suurella palolla, intohimolla ja luovuudella. Heitä ei välttämättä haittaa, vaikka työstä saatu rahallinen korvaus olisi joskus pienikin. Heille paljon tärkeämpää on henkinen korvaus, jonka työllä voi saavuttaa. Tällöin  palo lähtee sydämestä – työtä tekevä on sisäisesti motivoitunut. Kuulostaako tutulta? Kuvaus pätee moneen mikroyrittäjään, joka työnsä kautta hyödyntää omaa ainutlaatuista osaamistaan. Kuvaus on ihmisestä, jolla vahva sisäinen motivaatio on lähde tekemiseen ja positiivisuuteen etsiytymiseen. Tekeminen vetää puoleensa, synnyttää rohkeutta ja työ tuntuu lähes “leikiltä.” Sisäisestä motivaatiosta seuraa näkökulmien laajeneminen, mahdollisuuksien näkeminen sekä energisyys.

 

Jotta yrittäjä löytäisi innostuksen ja luovuuden, on hänen syytä tuntea itsensä, vahvuutensa, mukavuusalueensa sekä persoonallisuuteensa vaikuttavat tekijät. Niistä löytyy analoginen yhteys siihen, mikä milloinkin sytyttää tai vastaavasti mikä sammuttaa liekin. Ihminen voi omilla teoillaan ja valinnoillaan kehittää itseään koko työuransa ajan. Asenteella on suuri merkitys.  Lahjakkuus jossakin asiassa tuottaa sisäisen motivaation, mutta se kehittyy myös sitkeän työn ja opiskelun avulla sekä yrityksen ja erehdyksen kautta,  sillä ihmiset motivoituvat hyvän palautteen ja  onnistumisten kautta.  Tätä voi verrata pyörällä ajon opetteluun: aluksi on vaikeaa, mutta toistojen myötä  onnistumiset lisääntyvät. Aluksi lapsi harjoitellessaan ajamista ilman apupyöriä, kaatuu ja kompuroi. Lopulta hän saa hyviä ja palkitsevia tunnetiloja pysyessään pystyssä useita metrejä.  Sisäisesti motivoitunut ihminen pystyy kohdentamaan tarkkaavaisuutensa ja keskittymiskykynsä olennaiseen. Lisäksi sisäisellä motivaatiolla on tutkitusti vahva yhteys ihmisen oppimiskykyyn.

 

Ydinryhmäläiset kuvasivat itselle merkityksellisiä innostuksen lähteitä seuraavasti: raha, merkityksellinen tekeminen, asiakaspalautteet, mahdollisuus luoda asiakkaille jotain uutta, työ itsessään, “hankalat” asiakkaat, joiden palautteet/kommentit pakottavat kehittämään yrityksen toimintaa tai  asiakkaat, jotka eivät tiedä, mitä haluavat.

 

Työn imusta on olemassa tutkittuun tietoon (Schauffeli & Bakker, 2003) perustuva testi, joka on mahdollisuus tehdä seuraavan linkin kautta:

 

Työn imu -testi

 

Illan aikana keskusteltiin myös arvoista, jotka toimivat tiedostamattomina ja vaikuttavat ihmisen toimintaan. Mikroyrittäjien arvoja ei juurikaan ole tutkittu kuin vasta viime aikoina, ja alustavien tutkimustulosten perusteella merkityksellisiä arvoluokkia ja niiden sisältämiä arvoja näyttäisivät olevan:  1) itseohjautuvuus (luovuus, vapaus, omien tavoitteiden valitseminen, uteliaisuus, riippumattomuus, itsekunnioitus, älykkyys, yksityisyys), 2) yhdenmukaisuus (itsekuri, kohteliaisuus, lojaalisuus, vastuullisuus) sekä 3) hyväntahtoisuus (avuliaisuus, rehellisyys, vastuullisuus, lojaalisuus, tosi ystävyys, rakkaus, kuuluvaisuuden tunne, elämän tarkoitus).

 

Sivusimme keskusteluissa myös ns. flow-tilaa, jolle  on ominaista uppoutuminen, ajan tajun menetys, virittyneisyys ja tunne siitä, että asiat sujuvat. Siihen liittyy  myös tehtävän sopiva haastavuuden taso. Tunne ajatuksesi:  flow-termin kehittäneen  unkarilais-amerikkalaisen psykologi Mihaly Csikszentmihalyin mukaan flow-kokemukselle ovat olennaista tarkkarajaiset päämäärät ja tehtävästä saatava välitön palaute. Tekemisen täytyy siten  olla sellaista, että ihminen pystyy  tunnistamaan milloin hän on onnistunut ja milloin ei. Tämä on mahdollista vain, jos tietää, minkälaisista osakokonaisuuksista tehtävät koostuvat.

 

Illan teemasta nousivat esiin seuraavat viisi pointtia:

 

  1. itsetuntemus on tärkeää
  2. asenne ratkaisee myös tässä tapauksessa
  3. asiakkailta saatu palaute on merkittävä innostumisen lähde
  4. vaihtoehtojen löytäminen, esim. asiakaspalaveri luontopolulla
  5. selkeät tavoitteet työlle

 

Innostuneen, ajoittain jopa villiksi äityneen illan kuvasaldoa:

 

 

     

 

 

 

Tämän tapahtuman ilmoittautuminen on suljettu.