• Suomi
 • English

Vuorovaikutustaitojen kehittäminen – opi tuntemaan itsesi ja asiakkaasi – Ylä-Savon ydinryhmätapaaminen

Päiväys ja aika
10.12.2018 klo 18:00 - 20:00

Tapahtumapaikka
Finmeas Oy


 

 

Ylä-Savon joulukuun ydinryhmätapaaminen pidettiin Iisalmessa tunnelmallisessa Veikkolassa maanantaina 10.12.2018 klo 17.30 – 20.00. Illan isäntänä ja emäntänä olivat Antti Ryhänen, Finmeas Oy:sta ja  Marjatta Ollikainen Mainospalvelu Mantista.

 

Ilta oli “yleisön pyynnöstä” uusinta syyskuulta. Illan aiheena oli “Vuorovaikutustaitojen kehittäminen – opi tuntemaan itsesi ja asiakkaasi.” Illan fasilitoi hankkeen aktivaattori Riitta Forsten-Astikainen, joka luennoi alkuun vuorovaikutustyypeistä ja viestinnän haasteista yleensä. Sen jälkeen hän teetätti  osallistujalle kunkin omaa vuorovaikutustyyliä avaavan testin. Lopuksi teemaa käytiin läpi keskustellen ja omia kokemuksia vaihtaen.

 

Marjatta Ollikaisen luotsaama Mainospalvelu Manti  toteuttaa markkinointiin ja mainontaan liittyvien toimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta – markkinointiviestintää monessa muodossa siis.

 

Mantin palveluperheeseen kuuluvat videot ja animaatiot yhteistyössä Mediatoimisto OK:n kanssa sekä somemarkkinointiin ja yrityksen kotisivuihin liittyvä suunnittelu , sisällöntuottaminen ja toteutus. Lisäksi Manti toteuttaa yritysilmeiden suunnittelua ja vanhan freesausta, ulkomainoksia, teippauksia, opasteita, tapahtumaideointia sekä messuosastoja yms. Myös perinteiseen printtiin liittyvät ilmoitukset sekä erilaiset julkaisut kuten henkilöstö- ja yrityslehdet saavat Mantin käsissä ammattitaitoisen ja laadukkaan ilmeen.

 

https://mantin.fi

 

Finmeas Oy on mittauslaitteiden ja mittauspalvelun asiantuntija ja eturivin suomalainen tuotekehittäjä. FinMeasin omistavat sen perustajat TkT Sami Ylönen sekä DI Antti Ryhänen. Sami ja Antti tapasivat toisensa Teknillisessä korkeakoulussa, ja kun molempien intohimoksi osoittautui geosuunnittelu, mittaaminen sekä yrittäjyys sai FinMeas alkunsa vuonna 2003.

 

FinMeasin toiminta perustuu jatkuvaan tuotekehitykseen ja geotekniikan alan akateemisen tutkimuksen hyödyntämiseen. FinMeasin ensimmäisiä tuotteita – automaattisia sivusiirtymien mittalaitteita – suunniteltiin huolella. Optimaalisen ratkaisun kehittäminen vei aikaa, mutta lopulta löydettiin parhaat mahdolliset tavat soveltaa mittauksiin liittyvää tieteellistä osaamista teknisesti edistyneiden tuotteiden suunnitteluun. Näitä innovaatioita FinMeas on hyödyntänyt rakentaakseen kokonaisen tuoteperheen, joka ratkaisee kaikkein vaativimpienkin mittausten haasteet.

 

https://finmeas.fi

 

Omaa sosiaalisen kanssakäymisen tyyliä voi oppia tunnistamaan ja kehittämään!

 

Sekä omaan että toisten persoonaan liittyviä erityispiirteitä ja käyttäytymismalleja on hyvä tunnistaa, jotta vuorovaikutus on sujuvaa, ihmiset oppivat ymmärtämään toisiaan eri tilanteissa sekä hyödyntämään toisten erilaisuutta ja vahvuuksia.  Hankkeen aktivaattori Riitta  alusti iltaa kertomalla maailmankuulun psykoanalyytikko Carl  Carl Jungin teorioihin perustuvista persoonallisuuteen ja käytökseen liittyvistä teemoista mm. Myers Briggsin tyyppi-indikaattoreista (MBTI)  sekä värianalyyseihin perustuvista tyypittelyistä.

 

Alla olevan linkin takana on nopea kevyttesti, joka antaa suuntaviivoja omasta Myers Briggsin persoonallisuustyypistä:

 

https://www.16personalities.com/fi/persoonallisuustesti

 

Vuorovaikutteisen illan päätteeksi jokainen osallistuja totesi tunnistavansa itseään, käyttäytymistään  ja toimintamalliaan  varsin hyvin. Myös asiakkaiden kanssa työskentelyyn löytyi työkaluja ja pohdittavaa ylipäänsä: miltä minun toimintani näyttää asiakkaan silmissä ja miten pystyisin sitä kehittämään enemmän “asiakasystävällisemmäksi ja miten hyodyntää myynnissä asiakastuntemusta (siniselle pitää antaa aikaa miettiä, koska hän ei halua tehdä päätöksiä nopeasti, keltaiselle on helpohko tehdä lisämyyntiä jne.).

 

Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta:

Dunderfelt, T.

 • Konttorikemiaa
 • Tunnista temperamentit
 • Minä – onnistujaksi joka olen
 • Elämänkaaripsykologia
 • Voimavarana Itsetuntemus
 • Irti Tunnekoukuista
 • Henkilökemia
 • Intuitio ja Tunneviestintä
 • Yksilöllinen Ihminen

Keltikangas-Järvinen, L.

 • Hyvät tyypit – tempperamentti ja työelämä

Routamaa, V. & Hautala, T.

 • Katse naamion taa – Itsetuntemuksen voimaa

Erikson, T.

 • Idiootit ympärilläni – Kuinka ymmärtää muita ja itseään?

 

Illan teemasta nousivat esiin seuraavat viisi pointtia:

 

 1. Itsetuntemus helpottaa eloa ja oloa kaikilla elämän osa-alueilla. Ensin pitää tunnistaa oma toimintamallinsa ja hyväksyä se.
 2. Itsetuntemus mahdollistaa itsekasvatuksen: vahvuuksien entisestään vahvistaminen ja “huonojen” ominaisuuksien kriittisen arvioinnin ja itsensä koulinnan. Koskaan ei pidä toiminnassaan mennä sen taakse, että on “jonkinlainen”, vaan pyrkiä karsimaan, poisoppimaan ja parantamaan sellaisia  piirteitä ja luontaisia toimintamalleja, jotka muut näkevät mahdollisesti haitallisina.
 3. Erilaisuus on rikkaus ja mikä tahansa ryhmä toimii parhaiten silloin, kun siinä on jäseninä erilaisia persoonallisuustyyppejä.
 4. Yhteistyö on tehokkaampaa, jos  osaa profiloida asiakkaita ja yhteistyökumppaneita mm. miten lähestyn asiakasta, miten esitän asiani hänelle, koska voin odottaa häneltä tilausta jne.
 5. Persoona on syntymälahja – sitä ei voi muuttaa, mutta sitä pystyy kehittämään. Jokainen  ihminen on yhtä arvokas riippumatta siitä, millaisen  persoonatyypin omaa.

 

Kuvia illasta:

 

      

Tämän tapahtuman ilmoittautuminen on suljettu.