• Suomi
  • English

Ylä-Savon Ydinryhmäilta – Yrittäjän hyvinvointi ja terveys

Päiväys ja aika
09.09.2019 klo 18:00 - 20:00

Tapahtumapaikka
Tiinan Treenipalvelut Oy


Ylä-Savon alueen syksyn 2019 ensimmäinen aluetapaaminen pidettiin Tiinan Treenipalveluilla Iisalmessa. Tiinan Treenipalvelut on Tiina Karppisen ja Anssi Laukkasen yhdessä pyörittämä Iisalmen pisimpään toiminut kuntosali. Tiina on myös kaupungin pisimpään toiminut Personal Trainer. Tiinan Treenipalveluilla on kattava liikuntatarjotin, josta löytyy varmasti sopivaa liikuntaa jokaiselle. Uusimpina tunteina on syksyllä 2019 käynnistynyt mm. YinJooga, XXL Dance® ja Striptease Aerobic. Lisätietoa kattavasta ja monipuolisesta tarjonnasta löytyy osoitteesta www.tiinantreenipalvelut.fi

 

Illan aiheena oli kaikille ajankohtainen ja tärkeä Yrittäjän hyvinvointi ja terveys. 

Hyvä työkyky ja riittävä työstä palautuminen auttavat menestymään yrittäjänä ja elämään tasapainoista elämää. Tavoitteena, että yrittäjä voi koko yrittäjäuransa hyvin ja pääsee terveenä eläkkeelle. Yrittäjillä on usein kova tahto tehdä tulosta. Yrittäjät usein tekevät itse töitä yrityksessä ja hoitavat päälle vielä hallinnolliset työt. Yrittäjä kantaa huolta yrityksen kannattavuudesta ja uhraa työlle paljon. Vapaa-ajalle, perheelle ja ystävile ei aina jää riittävästi aikaa ja loppuun palaminen uhkaa.  Oma hyvinvointi ja terveys jää helposti arjen jalkoihin. Yrittäjä itse on kuitenkin liiketoimintansa tärkein lenkki. Itsestä huolehtimalla rakennetaan pohjaa menestykselle myös tulevaisuudessa.  Elämä ei saa olla pelkkää työtä! 

 

Illan teemasta nousivat esiin seuraavat viisi pointtia:

1) Yrittäjän työkyky ja hyvinvointi on monialainen kokonaisuus ja jokainen lenkki on tärkeä. Kaiken pohjana on hyvä terveys ja jaksaminen. Mitä parempi terveys, sen paremmin yrittäjä kestää vastoinkäymisiä.

Ihan liian usein yrittäjä unohtaa pitää huolta itsestään. Lähes jokainen tuntemani yrittäjä tekee työtä suurella intohimolla ja isolla sydämellä – työn eteen uhrataan kaikki, liian usein myös oma hyvinvointi. . Aivan liian usein päädytään loputtomaan oravanpyörään -> yrityksen taloustilanne heilahtelee -> yrittäjä päättää tehdä entistä tiukemmin töitä -> perhe-elämä alkaa rakoilla, pahimillaan puoliso jättää->  yritttäjä ei vieläkään anna periksi vaan päättää painaa töitä entistä tiukemmin -> psyykkinen terveys joutuu koetukselle ja seurauksena vähintään unettomuutta ja jonkin asteista masennusta  -> yrittäjä päättää painaa vielä entistä tiukemmin, vaikka pää on hajomassa ja yrityksen kassa pahimmillaan ammottaa tyhjyyttä -> aivan liian monta kertaa seuraavaksi fyysinen terveys pettää, tarjottimella on erilaiset pysyväissairaudet, kuten välilevynpullistumat, syöpädiagnoosit ym., joista ei valitettavasti ole paluuta entiseen -> jos vielä tämäkään ei säikäytä, niin yrittäjä päätyy Julkulaan tai entiseen Koljonvirtaan -> harvoinpa tämäkään toimintaa estää, sillä kyllähän sairaalasta pääsee aina liiketoimintaa hoitamaan tai varaamaan aikaa yritysneuvonnan “vastaanotolle” ! 

Tätähän meistä kukaan ei halua – pidetään itsestämme huolta!

2) Muista turvata ja päivittää oma sosiaaliturvasi. Milloin viimeksi olet esim. YEL-työtulositason? Yrittäjän toimintaan liittyvät sosiaaliset riskit sekä YEL-työtulon vaikutus toimeentuloon realisoituu yritystoiminnan riskitilanteissa. Itsensä YEL-työtulominimin mukaan vakuuttava yrittäjä ei juurikaan hyödy työeläkevakuutuksesta vaan työeläkelakien vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeiden sijan hän todennäköisemmin tulee saamaan kansaneläke- ja takuueläkejärjestelmän mukaisia eläkkeitä. Hän ei tule myöskään saamaan minimipäivärahaa suurempaa etuutta sairastuessaan tai jäädessään vanhempainvapaalle. Työttömyyden kohdatessa hän on työmarkkinatuen varassa. Tarkasta siis oman sosiaaliturvasi taso! 

3) Elä juuri nyt ja tässä eli unohda “sitten, kun” -tyyli ja elä juuri tässä ja nyt. Koskaan ei voi tietää mitä tulevaisuus tuo tullessaan. 

4) Huolehdi osaamisesta ja päivitä se vastaamaan ajan vaatimuksia

5) Ota aikaa ihan itselle ja oman terveyden ylläpitoon. Teimme illassa yhdessä testin Pienyrittäjän työkyvyn kulmakivet https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/06/33_pienyrittajan_tyokyvyn_kulmakivet.pdf

Testin maksimipisteet olivat 64. Paikalla olleiden yrittäjien pisteet vaihtelivat 11 ja 44 pisteen välillä. Päätimme, että teemme testin uudelleen loppuvuodesta ja otamme tavoitteeksi jokaiselle 5 pisteen parannuksen lähtötasoon. 

Päätimme, että otamme terveydelle yhteistä aikaa – yhdessä olemme enemmän. Päätimme perustaa yhteisen liikuntaryhmän, joka kokoontuu joka viikon sunnuntaina klo 18.00. Jokaisella illalla on oma emänta/isäntä, joka saa vapaasti määrittää illan lajin. Sovitut tapaamiset ovat seuraavat:

15.9. klo 18.00 Hanneleen luona Tiinan vetämä porrastreeni – tämän päätteeksi sauna uudella rantasaunalla

22.9. klo 18.00 Tiinan luona Tiinan vetämää YinJoogaa

29.9. klo 18.00 Eetun ideoimaa liikuntaa -> lisätietoa lähempänä

6.10. klo 18.00 Kuplafutista Jalkapallohallissa (? selvityksessä)

Nyt jokainen yrittäjä mukaan yhteiseen iloiseen liikuntahetkeen! 

 

Työkykyä voidaan hahmottaa myös  Työterveyslaitoksen luonnosteleman Työkykytalon pohjalta (https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2017/01/Naisyrittajien-tyokyvyn-talo.pdf). Jokaisen ihmisen tärkein pääoma työelämässä on työkyky. Työkykytalo auttaa hahmottamaan, mitä asioita työkykyyn liittyy ja miten työkykyä voidaan vahvistaa. 

TYÖKYKYTALON KERROKSET

1. Kerros: Terveys ja toimintakyky Rakennuksen pohjakerros, talon perusta, muodostuu terveydestä sekä fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystä. Muutokset niissä heijastuvat työkykyyn. Terveyden heikkeneminen uhkaa työkykyä, hyvä terveys taas tukee sitä. Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön auttavat säätelemään henkistä ja fyysistä kuormitusta. Riittävä lepo, työstä irtautuminen aika ajoin sekä fyysisen ja henkisen kunnon hoito auttavat naisyrittäjää säilyttämään terveytensä yrittäjäuran kaikissa vaiheissa. Tukea terveydestä huolehtimiseen saa esimerkiksi työterveyshuollosta.

2. Kerros: Osaaminen Osaamisen perustana ovat ammatilliset sekä liiketoimintaan ja yrittäjyyteen liittyvät tiedot ja taidot. Osaamisen jatkuva päivittäminen on tärkeää, jotta naisyrittäjä jaksaisi työssään ja yritys pysyisi kilpailukykyisenä. Osaamisvaatimuksia aiheuttavat myös toimialakohtaiset säädökset ja määräykset. Työnantajayrittäjän on hallittava työsuhdeasiat sekä osattava huolehtia työturvallisuudesta ja työterveydestä yrityksessä. Kaikkea ei tarvitse osata eikä tehdä itse. Apua voi saada kumppaneilta tai ostaa palveluita, jotka täydentävät yrityksen omaa osaamista. Yhdessä tekeminen samanhenkisten yrittäjien kanssa luo sosiaalisia verkostoja, auttaa oppimaan toisilta ja parantaa naisyrittäjän henkistä hyvinvointia.

3. Kerros: Arvot, asenteet ja motivaatio Arvojen, asenteiden ja motivaation kerroksessa on kysymys työn merkityksestä yksilölle ja hänen suhteestaan omaan työhönsä. Parhaimmillaan työ koetaan merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. Yrittäjyyteen liittyvä vapauden tunne, työn kokeminen merkitykselliseksi sekä mahdollisuus tehdä työ hyvin ovat keskeisiä motivaation lähteitä monelle naisyrittäjälle. Työn ilo ja tarmokkuus työssä syntyvät näistä asioista.

4. Kerros: Työ Neljäs kerros muodostuu neljästä osa-alueesta. Työn vaatimukset ja mahdollisuudet, työn organisointi, työyhteisö ja johtaminen sekä työn ja muun elämän yhteensovittaminen tekevät kerroksesta moniulotteisen kokonaisuuden