• Suomi
  • English

Ylä-Savon ydinryhmäilta – Palvelumuotoilu

Päiväys ja aika
04.02.2019 klo 18:00 - 20:00

Tapahtumapaikka
Ravintola Pikku-Iita


 

Ylä-Savon helmikuun ydinryhmäilta pidettiin Iisalmessa 4.2.2019. Illan emäntänä oli yrittäjä Taina Karvonen Mainostoimisto Polku Ky:stä. Aluksi oli mahdollisuus tutustua Tainan toimistoon ja sen jälkeen siirryimme lähistölle Ravintola Pikku-Iitaan käsittelemään illan aihetta, joka oli “Palvelumuotoilu.” 

 

Yrittäjä on mainosalan konkari, joka hallitsee mainontaan ja markkinointiin liittyvät osatekijät kattavasti. Siksi yrityksen palvelutarjooma on hyvin monipuolinen: digitaalinen markkinointi, grafiikka, asiakasviestintä, kuvapalvelut, sisältömarkkinointi, markkinoinnin tukipalvelut sekä palvelumuotoilu.

Tutustu Tainan yritykseen tästä:

 www.mainospolku.fi

 

Asiakasprofilointi on palvelumuotoilun kivijalka

 

Illan aluksi kuultiin lyhyt johdanto palvelumuotoiluun. Oleellisin tekijä palvelumuotoilussa on asiakasymmärrys (Customer Insight): palveluntarjoajan tulee tuntea asiakkaansa ja ymmärtää heidän tarpeitaan, arjen käyttäytymismalleja, haluja ja tarpeita sekä yritysasiakkaiden kohdalla myös heidän liiketoimintaansa. Asiakasymmärrys lisää tietoa siitä, mitkä seikat ovat todellisuudessa arvokkaita asiakkaille. Yrityksen oma näkemys voi olla varsin erilainen verrattuna asiakkaan näkemykseen. Siksi asiakkaan mielipiteellä on iso merkitys.

 

Johdannon jälkeen oli vuorossa Tainan vetämä toiminnallinen työpaja. Illan osallistujayrityksistä arvottiin yksi yritys, jonka asiakasprofilointia kuusi pienryhmää työsti. Profilointi eteni vaiheittain: ensiksi tuli miettiä ihanneasiakkaan taustoja (demografiset tekijät kuten ikä, sukupuoli, tulotaso, perhemuoto, asumismuoto, paikkakunta, harrastukset jne.). Sen jälkeen ryhmät pohtivat asiakkaan tarpeita ja haasteita saavuttaa ne. Kolmanneksi mietinnässä oli asiakkaan arvostukset ja neljäntenä  mahdolliset markkinointikanavat, joiden kautta asiakas tavoitetaan. Lopuksi ryhmien tuli joko kuvakorttien tai piiroksen avulla visualisoida kyseinen profiloitu asiakas.

 

Illan aiheesta nousivat esiin seuraavat viisi pointtia:

  1. Palvelumuotoilu hyödyttää niin tuotannollista kuin palvelualan yritystä: asiakashyötynä sujuva ja helppo asiakaskokemus, yrittäjälle tuottamisen helppous.
  2. Kaiken täytyy alkaa asiakkaan maailmasta. Siksi asiakasprofilointi on palvelumuotoilun perusta. Tietoa saa mm. kysymällä, haastattelemalla ja havainnoimalla.
  3. Yrityksellä voi palveluun liittyvistä tekijöistä täysin erilainen käsitys kuin palvelun kuluttajalla eli asiakkaalla. Poikkeamat voivat esiintyä eri vaiheissa polkua, siksi kuvitellusta asiakkaan tarpeesta ei tulisi koskaan hypätä suoraan ratkaisuun, vaan analysoida polun kaikki vaiheet tarkasti.
  4. Itselleen pitää olla armollinen ja hyväksyä/mahdollistaa kokeilut, paluu takaisin, korjausliikkeet ja uudelleen kehitys.
  5. Osallistaminen eli potentiaalisten käyttäjien mukaan ottaminen palvelupolun kehittämiseen vähentää vääriä valintoja ja nopeuttaa kehitystyötä.

 

Kuvia illasta:

      

 

Tämän tapahtuman ilmoittautuminen on suljettu.