• Suomi
  • English

Ylä-Savon ydinryhmä: Miten maailma muuttuu ja miten ennakoida tulevaa – Mikroyrittäjän näkökulma

Karttaa ei ole saatavissa

Päiväys ja aika
15.04.2020 klo 17:30 - 20:00


Illan alkuun 30 min Korona-tilanteen vaikutuksille ja yritysten kuulumisten vaihtoon.

Sen jälkeen Riitta Forsten-Astikainen MicroENTRE-mikroyrittäjyyden tutkimuskeskuksesta alustaa ja vetää keskustelua otsikon mukaisella tulevaisuuden tutkimusaiheella.

Tule linjoille viimeistään klo 17.45 varmistaaksesi yhteyden toimivuus.

Etäyhteyslinkin saat tämän ilmoittautumislomakkeen täyttämällä.

Tekninen ohje etäyhteyden ottamiseen: http://www.savogrow.fi/kehittamispalvelut/hankkeet/mikrogrow/etayhteys

Illan yhteenveto:

Ylä-Savon Mikrogrow-ydinryhmä on hyvin hitsautunut yhteen. Siksi olikin tärkeää vaihtaa kuulumiset aluksi. Jokaisen liiketoimintaa oli korona koskettanut ja erilaisia selviytymiskeinoja on haettu. Myös valtion tukia on haettu ja kehittämissuunnitelmia laadittu.

Riitta Forstén-Astikainen herätteli meitä katsomaan maailman kuvaa laajemmin ja rohkeasti eteenpäin. Ydinkohdat olivat:

1. Tekniikan kehittys ja tiedon määrä lisääntyvät eksponentiaalisesti. Tämän kehityksen vaikutusta on syytä pohtia omaan liiketoimintaan liittyen koko ajan ja liiketoimintaa tulee kehittää ja suunnitella tämän huomioiden. Laaja-alainen katsontakanta maailmaan, toimintaympäristöön ja asiakaskuntaan ovat tärkeitä.

2. Tulevaisuuden tutkimus: Kävimme läpi tulevaisuuden tutkimuksen käsitteitä ja niiden ilmentymiä omassa liiketoiminnassa ja ajassa. Erityisesti heikkojen signaalien tunnistaminen osoittautuu elintärkeäksi.

3. Liiketoiminnan kasvumahdollisuuksia tulee osata katsoa rohkeasti uusista kulmista. Mitä uutta tekonlogia, yhteistyöverkostot ja hullut ideat voivat tarjota? Liiketoiminnan kehittämiseen tulevaisuus huomioiden on tarjolla erilaisia työvälineitä, esim. Tulevaisuusolettamusten haastaminen, ennakointiopas ja PESTE-analyysi.

4. Megatrendit muovaamat maailmaa ja itse kunkin toimialaa. Myös vastatrendit on hyvä huomioid ja tunnistaa niiden vaikutus. 

5. Tekologian kehityksen tulokset ovat jo nyt vahvasti osa arkeamme ja se tulee vain kasvamaan. Esimerkkejä ovat lypsyrobotit, eläintä muistutavat lelut, työkoneet, terveysteknologian tuotteet, robottiautot. Seuraava vaihe lienee IOT:n vahvistuminen (Internet of Things). Samon tekoälyn vaikutus tulee kasvamaan valtavasti. Sen sovellutuksia on jo käytössä markkinoinnissa, terveydenhuollossa ja kaupankäynnissä.

 

 

Tämän tapahtuman ilmoittautuminen on suljettu.