• Suomi
  • English

UMBR-ELLA Kansainvälistymisen valmennusohjelman info-webinaari

Karttaa ei ole saatavissa

Päiväys ja aika
15.04.2020 klo 10:00 - 11:00


Pohjois-Pohjanmaalla toimiville mikro- ja pk-yrityksille toteutettava kansainvälistymisen valmennusohjelma.

Osallistuvalle yritykselle monenlaista apua kansainvälistymiseen, mm.:

  • tuotteiden ja palveluiden muotoiluapua Suomessa (ei edellytä matkustamista)
  • innovointityöpajoja
  • messumatkoja sekä verkostoitumista ulkomailla
  • konkreettista apua B2B-tapaamisiin ulkomailla
  • tulkkausapua (suomi-englanti-puola-saksa) sekä käännöspalvelua markkinointimateriaalien tuottamiseen.

Yrityksille suunnatut webinaarit (ei ennakkoilmoittautumista)

Osallistu ja selvitä hankkeen tarjoama etu yrityksellesi

keskiviikkona 8.4.2020 klo 10-11

Keskiviikkona 15.4.2020 klo 10-11
Webinaarit Teams-etäyhteydellä:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWIwNTBkNjQtNDBkNS00OGQ2LThiYzItNzE1ODUxODEyNzU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22accae615-8d17-4ca5-bfc5-c8d799c2dc2e%22%2c%22Oid%22%3a%229dadab69-13a0-404c-a646-8497349d9440%22%7d