• Suomi
  • English

SavoGrow -alueen ydinryhmätapaaminen Vesannolla

Päiväys ja aika
26.09.2018 klo 18:00 - 20:00

Tapahtumapaikka
Fysioterapia Teppo Heikkilä,


 

 

Syyskuun SavoGrow -alueen ydinryhmäiltaa vietettiin 26.9. klo 18.00-20.00 Vesannolla  Fysioterapia Teppo Heikkilän yrityksessä. Illan isäntänä oli yrittäjä Teppo Heikkilä ja aiheena “Yrityksen ja yrittäjän arvot heijastuvat asiakassuhteisiin.”

 

Teppo on valmistunut 2010 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulusta fysioterapeutiksi ja ollut sen jälkeen ennen oman yrityksen perustamista töissä  tuki- ja liikuntaelinfysioterapian parissa yksityisissä fysioterapiayrityksissä mm. Oulussa ja Tampereella. Yrittäjällä itsellään on urheilullinen tausta lentopallon parissa, ja se on kuljettanut häntä eripuolille Suomea. Tällä hetkellä Teppo pelaa harrastusmielessä sekä kuntoilee monipuolisesti. Luonnossa liikkuminen, metsästys ja kalastus kuuluvat myös hänen harrastuksiinsa.

 

Teppo perusti yrityksensä syyskuussa 2017. Yritys tarjoaa  fysioterapiaa, hierontaa, teippausta ja liikuntapalveluja.  Kotikäynnit  Vesannolla sekä lähikunnissa kuuluvat myös yrityksen palvelutarjontaan.

 

http://fysioterapiaheikkila.fi/

 

Keskustelu myös pienten yritysten arvoista on lisääntynyt ja etenkin asiakkaat ovat  havahtuneet arvojen tärkeyteen. Asiakkaat esimerkiksi haluavat, että heitä  kohdella tasa-arvoisesti. Arvoihin perustuva toiminta puolestaan synnyttää luottamusta yrittäjään ja luotettavuutta yleensä.  Arvot johtavat  (usein jopa tiedostamattomina) yrityksen päämääriä ja strategioita. Mikroyrittäjä ei voi eriyttää omaa henkilökohtaista arvomaailmaansa yrityksensä arvoista. Lisäksi asiakkaat voivat ohjailla asiakkuuskäyttäytymisellään yrityksen arvoja (esim. ekologisuus ja ympäristöasiat yleensä).

 

Arvot voidaan määritellä motiiveiksi eli ihmisten valintoja ohjaaviksi päämääriksi.  Arvot ovat siis tekojen motiiveja, mutta kaikki motiivit eivät ole arvoja. Arvot ovat tietoisia motiiveja, joihin liittyy kulttuurillisesti hyväksyttävä tunnelataus, joka sisältää hyvänä ja arvokkaina pidettäviä asioita. Arvot ovat kulttuurisidonnaisia, opittuja  ja melko pysyviä. Ne opitaan elämää elämällä ja etenkin vaikeat elämäntilanteet nostavat arvopohdinnat pintaan. Arvoissa on kaksi osatekijää: tunne ja tieto. Tieto ohjaa ihmistä valitsemaan suunnan ja  tunne virittää halun ja tahdon päästä perille. Arvojen avulla ihminen voi myös perustella omia valintojaan (esim. vegaanius, ekologisuus, paikallisten yritysten suosiminen, kotimaisuuden suosiminen, tietyn merkin tai brändin suosiminen jne.).

 

Arvojen merkitys ja muotoutuminen

 

Klassinen arvojen luokittelumallissa  (Rokeach)  arvot jaetaan  kahteen luokkaan: perus- ja välinearvoihin. Perusarvot ovat elinikäisten tavoitteiden ja toiveiden ilmentäjiä kuten  mm. viisaus,  mielihyvä ja onni. Välinearvot ovat keinoja päämäärien saavuttamiseksi. Nämä  sallivat käyttäytymisen, jonka tavoitteena on toivottu lopputulos (asiakasnäkökulma,  ekologiset arvot, paikallisuus). Tämän  arvokäsityksen pohjalta on syntynyt Shalom Schwartzin ns. arvoteoria (arvoavaruus).

 

 

Illan aikana nousivat esiin seuraavat viisi pointtia:

  1. Mikroyrityksissä korostuu yrittäjän oman arvomaailman ja yrityksen arvojen yhteys vaikka niitä ei olisi kirjattu minnekään. Koska arvot ovat “hajuton ja mauton” elementti, niin ne voi aistia yritykseen sisään astuessa.
  2. Mikroyrittäjänkin kannattaa tuoda arvomaailmaansa esiin mm. kotisivuilla. Jos arvona on asiakaslähtöisyys (joka sinällään ei kerro mitään), niin sanoman voi konkretisoida esim. muotoon “tulemme asiakkaan luo – kotiinkuljetus asiakkaan niin halutessa.”
  3. Tehokas asiakkaiden karkoituskeino on arvoristiriita yrittäjän/yrityksen ja asiakkaan välillä. Jos yritys korostaa toiminnassaan kierrätystä ja siitä huolimatta “mättää” kaikki roskat ja jätteet samaan astiaan, niin asiakkaan huomatessa tämän, on mahdollinen arvoristiriita valmis. Julkisuudessa paljon esillä ollut esimerkkitapaus (vaikka kyseessä ei ole mikroyritys)  on tavaratalo Kärkkäisen omistajan arvot ja arvoristiriita asiakkaiden ja tavaratoimittajien välillä.
  4. Asiakkaiden arvot ja arvonmuodostus muuttuu ajassa ja  arvoperusta saattaa muuttua esimerkiksi ympäristötapahtumista ja yleisestä ajattelun muutoksesta johtuen. Tällaisia esimerkkejä ovat mm. turkisvastaisuus ja luomutuotteiden esiinnousu. Yrittäjän on siis oltava hereillä ja seurattava ajassa liikkuvia virtauksia – muuttuuko jokin heikko signaali trendiksi ja siitä edelleen megatrendiksi?
  5. Internet ja some ovat mullistaneet myös kuluttajakäyttäytymisen. Yrittäjät ovat jatkuvan “luupin”, seurannan alla ja asiakkaan negatiivinen kokemus tai arvoristiriita leviää trombin lailla sosiaalisessa mediassa ja voi nopeasti vahingoittaa yritystoimintaa. Paljon sattuu myös ylilyöntejä asiakkaiden suunnalta, mutta vahinkojen korjaaminen ja oikaiseminen  on valitettavan työlästä ja hidasta.

 

Kuvia illan tunnelmista:

      

Tämän tapahtuman ilmoittautuminen on suljettu.