• Suomi
  • English

Rovaniemen tammikuun ydinryhmäilta – Vastuullinen ja eettinen bisnes

Karttaa ei ole saatavissa

Päiväys ja aika
22.01.2020 klo 18:00 - 20:00

Tapahtumapaikka
Rovaniemen kaupunki, elinkeino- ja yrityspalvelut


Kestävää bisnestä kenelle?

Vastuullinen ja eettinen bisnes ovat ajankohtaisia teemoja suurilla tuotemerkeillä, ja ehdottomasti myös mikroyritysten liiketoiminnassa. Pääosin puhutaan kestävistä ja vastuullisista tuotteista. Mutta mitä kestävä liiketoiminta oikeastaan on?

 

Aina upea kestävästi

Taste of Champagne ja yrittäjä Sanna Hiltunen hostasi iltaa. Hänellevastuullinen liiketoiminta on tärkeää. Esimerkiksi burleski-esityksiä tuottaessa esiintymisvaatteiden kierrätys ja uudelleen käyttö on lähes itsestäänselvyys, sillä nykyään kertäkäyttöä vieroksutaan.

Toisena liiketoimintana hänellä on Rovaniemellä sijaitseva vaatelainaamo Ainaupea. Yritys taistelee vaatehävikkiä ja pikamuotia vastaan pitämällä yllä yhteisöllistä vaatekaappia, eli käytännössä vuokraamalla vaatteita ja asusteita kuluttajien käyttöön.

Jakamistalouteen perustuvan ajatuksen mukaisesti vaatelainaamosta voi maksua vastaan saada käyttöönsä kestäviä ja kauniita vaatteita ja asusteita vaikkapa juhlaan, mutta myös arkeen. E Etenkin naisten edustuskäyttöön hankitut vaatteet jäävät usein todella vähälle käytölle. Myös hutiostosten vaara on suuri. Yhteisöllinen vaatekaappi tarjoaa mahdollisuuden pukeutua kauniisti ja edustavasti, mutta myös kokeilla vaatteita rauhassa. Vaatelainaamon vaatteet ovat aina myös ekologisin perustein hankittuja ja jo sinällään vastuullisempia, kuin moni muu ostos.

Yrittäjä Sanna Hiltunen, Taste of Champagne ja Ainaupea.

 

Kestävää, vastuullista ja eettistä liiketoimintaa eri näkökulmista

Vastuullisuuden ja eettisyyden teemojen noustessa on niiden merkitys samalla monimuotoistunut.  Illan asiantuntija Helena Lehti Eettisen kaupan puolesta ry:stä kertoi näkökulmien moninaisuudesta. Markkinoilla voi olla esimerkiksi hiilineutraaleja tuotteita, on eettisiä tuotteita tai muun muassa kestävästi tuotettuja tuotteita. Eri sertifikaatteja löytyy myös, eikä tavallinen kuluttaja voi olla niistä kaikista perillä. Vähitellen on käynyt selväksi, että absoluuttisesti eettistä, kestävää ja vastuullisista tuotetta ei olekaan.

Joku tuote voi olla vastuullisesti tuotettu, vaikkapa ihmisoikeudet tai eläinten oikeudet huomioiden. Se ei kuitenkaan tarkoita, että tuote olisi ilmaston kannalta jotenkin erityisen ystävällinen. Tai vastaavasti ilmastoystävällistä tuotetta valmistavat työntekijät voivat olla alipalkattuja ja myynnistä saatavat voitot voivat valua veroparatiiseihin verotuksen ulottumattomiin. Osa tuotteista on lähellä tuotettuja, osa ymmärryksen lähes ulottumattomissa.

Illan keskusteluissa nousikin usein esille, kuinka ylipäänsä kuluttaminen, ja sen valtava määrä, on ongelma. Ostamista ylipäänsä ei pysty neutraloimaan vastuullisissa valinnoilla. Kulutus ei välttmättä tietystä näkökulmasta voi olla vastuullista koskaan, vaan sanapari sisältääkin merkittävän ristiriidan.

Tämä on luonnollisesti haaste yritysten liiketoiminnalle. Miten saada aikaan myyntiä samalla kun puhuu kestävyydestä, mikä väistämättä viittaa kulutuksen vähentämiseen?

Näin mikroyritykset soveltavat vastuullista bisnestä

Monet kuluttajatuotteita tuottavat mikroyritykset ovat tehneet kestävästä kulutuksesta ja eettisistä tuotteista kilpailuedun itselleen. Pienet tuotantosarjat, palveluliiketoiminnan suuri osuus ja joustavuus niin materiaalien hankinnassa, tuotannossa, kuin jakeluketjussakin, ovat mahdollistaneet mikroyrityksille suorastaan oman bisneskentän. Heidän kohdallaan ei tarvitse puhua massatuotannosta. Hyväänkin liiketoimintaan riittää pienet myyntimäärät laadukkaita tuotteita.

Mikroyritysten etu on myös läpinäkyvyys ja luonteva, usein hyvin vuorovaikutteinenkin yhteys omiin asiakkaisiin. Pienet yrityksen suorastaan keskustelevat tuotteistaan ja niiden valmistuksesta esimerkiksi Facebook-sivuillaan. Mikroyritys pystyy tuomaan esille hyvinkin avoimesti kaiken tuotantoonsa ja myymiinsä tuotteisiin liittyvät asiat, yrittäjä usein tuntee ne myös itse hyvin konkrettisesti. Läpinäkyvyys onkin keskeinen osa vastuullista liiketoimintaa. Ja sitä myös yhä useampi kuluttuja vaatii.

Mikroyritysten etu on myös läpinäkyvyys ja luonteva, usein hyvin vuorovaikutteinenkin yhteys omiin asiakkaisiin.

Ilta haastoi osallistujia pohtimaan, mitä konkreettista pystyy omassa liiketoiminnassa tekemään. Miten liiketoiminnasta saa kestävämpää, vastuullisempaa ja eettisempää. Näkökulmia on useita, mikä tarkoittaa ennen kaikkea monia erilaisia mahdollisuuksia kehittää mikroyrityksen liiketoimintaa.

Tietoja ydinryhmätoiminnasta aluevastaava Merja Majanen (Rovaniemen kaupunki/ elinkeino- ja yrityspalvelut, merja.majanen@businessrovaniemi.fi, +358 40 132 7604)