• Suomi
  • English

Oulujokivarren tapaaminen Rokualla Atteson Fishing

Karttaa ei ole saatavissa

Päiväys ja aika
19.09.2018 klo 18:00 - 20:00

Tapahtumapaikka
Rokuan Unelma


Asia: Oulujokivarren ryhmän syyskuun tapaaminen

Aika: ke 19.9.2018 klo 18-20

Paikka: Kirvesjärventie 100  ROKUA 91670

Isäntäyritys: Atteson Fishing/Juha Aitta

Teema: Monialayrittäjyys

Markkinat saattavat olla pienet yhden tuotteen/palvelun kohdalla tai sesonkiluonteisuuden vuoksi ajallisesti lyhyet, jotta yhdestä liikeideasta saisi toivotun toimeentulon. Monialayrittäjyys on erityisesti maaseudun/harvaanasuttujen alueilla mahdollisuus riittävän yritystulon ja toimeentulon muodostamiseen. Tapaamisen isäntäyritys Atteson Fishing tuottaa matkailupalveluita, majoituspalveluita sekä tekee ja myy uistimia urheilukalastukseen. Tapaamisen keskusteluissa esille nousseita pointteja:

  • Kun eri liiketoiminnot on integroitu järkevästi, saadaan etuja portfolioon (esim. uistimien teko ja myynti tukee kalaopaspalveluita)
  • Monailaisuus tasoittaa myös kysynnän vaihteluita, sekä tarjoaa vaihtelua ja monipuolisuutta yrittäjälle.
  • Tarinat ovat oiva keino tuottaa eksoottisia elämyksiä matkailupalveluihin. Sosiaalisen median ja esim. valokuvien kautta matkailija pääsee osaksi tarinaa ja jaettua elämystä.
  • “Puskaradiolla” eli vanhojen asiakkaiden kautta syntyvillä uusilla asiakkuuksilla tärkeä rooli Atteson Fishingin kehityksessä.
  • Best practice esimerkki hyvästä käytännöstä ja kunnan ja mikroyritysten yhteistyöstä:  Utajärven kunta hankki kaikille geoparkin matkailuyrityksille käyttöön talviasusteet, joita yrittäjät voivat pientä vuokraa vastaa antaa asiakkaidensa käyttöön -> palvelee erityisesti mikroyrityksiä, joilla ei yksinään olisi mahdollisuuksia suureen hankintaan, antaen resurssia kehittää talvipalveluita

 

Tämän tapahtuman ilmoittautuminen on suljettu.