• Suomi
  • English

Oulujokivarren tapaaminen FysioLaiffissa

Päiväys ja aika
29.11.2017 klo 18:00 - 20:00

Tapahtumapaikka
FysioLaiffi


Oulujokivarren ydinryhmätapaaminen

Aika: ke 29.11. klo 18-20

Paikka: Ratatie 41, Muhoskeskus. Käynti Nesteen puolelta

Teema: Yrityksen kasvu

Isäntä: FysioLaiffi, Jani Huotari.

Tapaamisessa pureuduttiin yrityksen kasvuun erityisesti hyvinvointialan yrityksen näkökulmasta. Alalla toimivien yritysten kasvuun liittyy myös sote -uudistus, joka on muovaamassa liiketoimintaympäristöä. Keskustelussa  oli mukana myös sote -yritysten kasvua  ja yrittäjien hyvinvointia tutkinut tutkijatohtori Anna-Mari Simunaniemi MicroEntrestä.

Keskustelusta poimittua:

  • Sote -yritysten toimintaympäristössä on voimakas murros käynnissä paitsi sote -uudistuksen mutta myös digitalisaation takia. Suuret yhtiöt ovat erityisen aktiivisia. Ketjuuntumista tapahtuu.
  • Valinnanvapaus olisi lähtökohtaisesti hyvä, mutta miten toteutuu palveluohjauksen neutraliteetti?
  • Myös uudet järjestelmät mm. Kanta, lisäävät muutosta toimintaympäristöön tuoden myös lisäkuluja mikroyrityksille.
  • Huomiota tulee kiinnittää entistä enemmän myös itsemaksaviin asiakkaisiin. Heidän määrä tulee kasvamaan, jotka ovat valmiita maksamaan erityisistä palveluista.
  • Yhteistyöverkostojen merkitys samalla alalla ja myös yli toimialarajojen tulee kasvamaan.
  • Onnistunut sukupolvenvaihdos toteutui etukäteissuunnittelulla ja tilitoimiston avulla. Hallittu kasvu onnistuu tilausuuksiin tarttumalla.

Tämän tapahtuman ilmoittautuminen on suljettu.