• Suomi
  • English

MikroGrow – Varkauden alueen ydinryhmätapaaminen

Karttaa ei ole saatavissa

Päiväys ja aika
16.01.2018 klo 18:00 - 20:00


 

Varkauden ydinryhmän vuoden 2018 ensimmäinen tapaaminen pidettiin 16.1.2018 Keskuskonttorilla aiheesta ”Vuorovaikutus”.  Illan emäntinä olivat Mia Janhunen ja Sanna Smolander  Helmihenkilöstöpalvelut Oy :sta.

 

https://helmihenkilosto.fi/

 

Helmihenkilöstö oy  on henkilöstöpalveluyritys, joka  toteuttaa ketteriä henkilöstöratkaisuja yksityisille yrityksille, julkiselle sektorille sekä kotitalouksille. Yrityksen toiminta-alueena on Kymenlaakso sekä Etelä- ja Pohjois-Savo. Palvelut ovat henkilöstövuokraus, rekrytointiprosessit, valmennus, muutoskumppanuus sekä kotitalouksille erilaiset kotipalvelut. Valmennusten keskiössä on  Reissin  Motivaatioprofiili (RMP). RMP:llä voidaan kartoittaa esimerkiksi yrittäjän itsensä yksilölliset tarpeet ja sitä kautta luoda uutta näkökulmaa itsensä ja toisten johtamiseen.

 

Motivaatio ja Reissin motivaatioteoria

Ihmiset eroavat toisistaan  kyvyiltään, haluiltaan, asenteiltaan ja motiiveiltaan. Yksilöiden motivaatiotaso riippuu heidän motiiviensa voimakkuudesta. Motiivit usein liitetään ihmisen tarpeisiin, haluihin, vietteihin, sisäisiin yllykkeisiin sekä palkkioihin ja rangaistuksiin. Motiivit herättävät, ylläpitävät vireyttä ja ovat päämääräsuuntautuneita. Ne pitävät liikkeen tiettyyn suuntaan tiedostettuna tai tiedostamattomana ja sitovat tietyn määrän ihmisen energiasta. Koska monet motiivit tulevat alitajunnasta, on niiden löytäminen, tutkiminen ja kehittäminen  vaikeaa.

 

Motiivit ovat syitä käyttäytymisellemme – miksi toimimme ja haluamme asioita. McClellandin määritelmän mukaan motiivi on tietynlaiseen tavoitetilaan kohdistuva toistuva kiinnostus tai mielen askarrus. Motiivit virittävät ja ohjaavat ihmisen käyttäytymisen tiettyyn suuntaan ja motivaatio on se psyykkinen tila ja halu, millä vireydellä toimitaan tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Steven Reiss löysi tuhansia ihmisiä haastattelemalla yli 400 erilaista motiivia. Hän ryhmitteli ne 16 elämän perustarpeeksi eli motiiviksi, jotka ovat universaaleja ihmiskunnassa. Ihmisten yksilöllisyys syntyy siitä, missä määrin kukin näistä motiivista motivoi meitä. Reissin mukaan 16 motivaatiota ovat:  valta, riippumattomuus, uteliaisuus, hyväksyntä, järjestys, säästäminen/keräily, kunnia, idealismi, sosiaaliset kontaktit, perhe, status, kosto/voittaminen, romantiikka/esteettisyys, syöminen, ruumiillinen aktiivisuus sekä rauhallisuus/mielen rauha.

 

Aiheesta on kirjoitettu kirja “Opas yksilölliseen motivointiin. 16 perustarvetta johtamisen apuna” (Mayor, Risku).

 

Illan teemasta nousivat esiin seuraavat viisi pointtia:

  1. itsetuntemus helpottaa arkea ja elämää
  2. toisten tuntemus sujuvoittaa työntekoa ja vuorovaikutusta
  3. on tärkeää olla oma itsensä ja itsetuntemuksen kautta pystyy hallitsemaan ja hillitsemään käytöstään ja suhtautumistaan asioihin
  4. motivaatiot ovat pysyviä, joten niiden tunnistaminen mahdollistaa vahvuuksien kehittämisen
  5. hyvä työkalu työyhteisön sekä  esimiehen ja työntekijän vuorovaikutuksen ja sitä kautta työilmapiirin kehittämiseen. Myös yrittäjä voi kehittää itsensä johtamisen taitoja työkalun avulla

 

Illan tunnelmia Keskuskonttorilta:

       

 

 

 

Tässä tapahtumassa ei ole vapaita paikkoja jäljellä.