• Suomi
  • English

MIKROGROW – VARKAUDEN ALUEEN YDINRYHMÄTAPAAMINEN

Päiväys ja aika
07.05.2019 klo 18:00 - 20:00

Tapahtumapaikka
Warkautelaisten olohuone


 

Varkauden ydinryhmän vuoden 2019 viides tapaaminen pidettiin tiistaina 7.5.2019 klo 18. Illan isäntänä toimi Jyrki Grönlund Eräreppu Oy:sta ja kokoontumispaikkana Varkauden kaupungin tarjoama yhteisöllinen tila Warkautelaisten olohuone (Kauppakatu 13). Illan aiheena oli varsin ajankohtainen ja lukuisia muitakin Suomen kaupunkeja ja taajamia pohdituttava aihe “Kivijalkaliikkeiden tulevaisuus – kuinka siihen voisi vaikuttaa?”

 

Tilaisuuden alussa Marika Wallden Warkautelaiset ry:stä kertoi yhdistyksen toiminnasta ja ajatuksistaan Kauppakadun kehittämiseksi.

 

Kaupunkien keskustat menettävät vetovoimaansa – miksi?

Mikäli mediaa on uskomista, niin  Suomessa olisi vain muutamia kaupunkialueita, jotka enää kehittyvät. Asiaa hämmentää lisäksi se, että käsitteinä kaupunkialue ja kaupunkikeskusta sekoitetaan keskenään, vaikka kyseessä on kaksi eri asiaa.

Elinvoimainen keskusta tarkoittaa aluetta, missä on  mahdollisimman paljon kauppoja ja ravintoloita sekä viihtyisiä julkisia tiloja, jotka houkuttelevat viipyilemään ja riittävästi pysäköintipaikkoja, jotta maakunnastakin on helppoa ja vaivatonta  tulla asioimaan ja viihtymään. Elinvoimaisessa kaupunkikeskustassa on tyhjiä liiketiloja korkeintaan noin 5 prosenttia liiketilojen kokonaismäärästä.

Muutos on ajan toinen nimi. Jatkuva ja etenevä muutos heilauttelee myös kauppaa, johon vaikuttavat kysyntä- ja tarjontatekijät sekä kuluttajakäyttäytyminen. Muutos näkyy kuluttajien muuttuvina haluina, toiveina ja tarpeina sekä pirstaloituneina elämäntyyleinä. Nämä muutokset ovat johtaneet epätasapainoon kaupunkien kauppajärjestelmän toiminnalliseen ja alueelliseen rakenteeseen. Muutokset vaikuttavat perusteellisesti kaupan palveluiden elinvoimaisuuden ylläpitomahdollisuuksiin ja jopa kaupunkien kestävyyteen.

Kehityksen juuret ulottuvat Amerikkaan 60- 70-luvulle. Tuolloin kyseisellä mantereella alkoi ns. kauppakeskusbuumi ja kaupunkikeskustojen näivettyminen. Ilmiö saavutti Suomen 1980-luvulla ja kiihtyi täyteen vauhtiinsa 1990-luvun laman jälkeen, jolloin alkoi syntyä runsaasti uusi isoja kauppakeskuksia ja ns. peltomarketteja. Suomalainen kaavoitusstragia edisti kyseisen ilmiön vahvistumista.

Ts. kuluttajakäyttäytymisen muutokset, kaupan keskittyminen ja voimakkaasti kasvava verkkokauppa ovat ne päätekijät, jotka ajavat keskustojen kivijalkakaupat ahtaalle. Huomionarvoinen asia kuluttajakäyttäytymisessä on kuluttamisen painopisteen siirtyminen rationaalisista ja funktionaalisista hankinnoista kokemuksiin ja elämyksiin – tavarakulutuksesta ajanvietteisiin. Lisäksi jo megatrendinä vaikuttava kuluttamisen eettisyys ja turhasta tavarasta luopumisen kasvava ideologia ei helpota kauppiaita. Nyt haetaan kuluttamisen kokemuksellisuutta ja elämyksellisyyttä. On alettu puhua kokemus- ja elämystaloudesta. Tutkijoiden mukaan elämyskulutus on syrjäyttänyt perinteisen hyödyke- ja palvelukulutuksen, ja tuotannossa on siirrytty hyödykkeistä elämyksiin. Elämykset ovat muistettavia kokemuksia, joissa kuluttaja maksaa siitä, että hän saa viettää aikaa nauttien mieleenpainuvista tapahtumista.

 

Asiakkaat takaisin Kauppakadulle!

Varkauden keskustassa Kauppakadulla kivijalkakauppojen tilanne on samanlainen kuin lukuisisa muissakin kaupungeissa – tyhjää liiketilaa on liikaa ja asiakkaat ovat peltomarketeissa ja muutaman kymmenen kilometrin päässä sijaitsevassa ostoskeskuksessa. Illassa pohdittiin kahta kysymystä: 1) mistä saada asiakkaat Kauppakadulle ja 2) miten saada asiakkaat Kauppakadulle? Kysymysten pohdinta laajeni osin koskemaan myös sitä, miten ylipäätään saada ihmisiä tulemaan viihtymään ja ostoksille Varkauteen?

Illan aiheesta nousivat esiin seuraavat viisi pointtia:

  1. Mistä saada asiakkaita Kauppakadulle? Jo olemassa olevat kaupunkilaiset ja heidän aktivoimisensa erilaisin tempauksin, lähialueilla ja maakunnassa asuvat, viikonloppuvarkautelaiset (opiskelijat), lähiseutujen mökkiläiset, 5-tien ohikulkijat, paluumuuttajat, työmatkalaiset, ulkolaiset turistit, saimaa-brändistä kiinnostuneet, Varkauden tapahtumista kiinnostuneet (Vekara Varkaus, Sampea ja Shampanjaa), eri yhdistysten väki
  2. Miten saada asiakkaita Kauppakadulle? Kaupungin ylläpitämiä Pop Up-tiloja, mistä eri toimijat ja yrittäjät tai yrittäjyyttä kokeilevat voivat vuokrata edullisia tiloja, 5-tien sillan W-muotoisen palkin maalaaminen kullanvärisellä maalilla (vrt. Siilinjärvellä kultainen kauris kalliolla), kaupunkikierroksia kaupunkijunalla esim. venesatamasta, Kauppakadun kattaminen, Warkaus Worksin proomu Hertunrantaan historialliseksi nähtävyydeksi, Varkaus Hypen luominen, kaupungin historian parempi hyödyntäminen (historiamatkailua, tehdasturismia), valtakunnallista kyselyä ja selvitystä siitä, miksi ihminen tulisi Varkauteen, kaupungin brändääminen rohkeasti Warkaus-sanan ympärille (ryöstöteema, nyysimisteema, varo lompsaasi-teema jne.), Warkauden Rosvopaistipäivät (liittyy Warkaus-sanan brändäämiseen), rosvonkuvakyltit 5-tielle (liittyy Warkaus-sanan brändäämiseen).
  3. Kiinteistöjen ja liiketilojen omistajien tulisi ymmärtää se, että tilojen vuokratasoa täytyy laskea. Vanhat hyvät ajat ovat menneet ja nyt on  hyväksyttävä se, että vuokratuotot koostuisivat vain vastikekuluista ja pienestä katteesta ja tuotto-odotukset olisivat varsin maltilliset.
  4. Saimaa-brändin korostaminen markkinoinnissa on tärkeää ja se tulisi nostaa uudelle tasolle. Brändinä se on vielä varsin vaatimaton maailmalla, mutta tunnettuus lisääntyy koko ajan. Tulevaisuudessa puhtaus, raikkaus ja turvallisuus ovat kiistattomia vetovoimatekijöitä matkailussa.
  5. Kaikkien tahojen (kaupunki, viranomaiset, yrittäjät) tulisi mahdollistaa nopeat kokeilut, jotta asiakasmäärät keskustaan saadaan lisääntymään. Tänä kesänä Warkautelaiset ry:n toteuttama “Warkauden Kansa”  on esimerkki tällaisesta toiminnasta. Yhdistyksessä on tavoitteena luoda n. 90 hahmoa (ei välttämättä ole ihmis- tai eläinhahmo), jotka sidotaan liikkeiden edessä oleviin valo/kukkapylväisiin. Tavoitteena on herättää mielenkiintoa kaupunkikeskustaa kohtaan ja saada ihmisiä liikkeelle!

 

Kuvia illasta:

     

Tämän tapahtuman ilmoittautuminen on suljettu.