• Suomi
 • English

MIKROGROW – VARKAUDEN ALUEEN YDINRYHMÄTAPAAMINEN

Päiväys ja aika
11.06.2019 klo 18:00 - 20:00

Tapahtumapaikka
Leppävirran Niemilomat Oy


 

Varkauden ydinryhmän vuoden 2019 kesäkuun tapaaminen pidettiin  tiistaina 11.6.2019 klo 18. Illan emäntänä oli Reeta Halonen Niemilomilta ja aiheena Vuorovaikutustaitojen kehittäminen – opi tuntemaan itsesi ja asiakkaasi.

 

Niemilomat Oy sijaitsee Varkauden ja Leppävirran rajalla luonnonkauniin Unnukka-järven rannalla. Yritys harjoittaa luonto- ja maatilamatkailua. Palvelutarjontaan kuuluu mm. majoituspalvelut, juhlatilojen vuokraus ja juhlien järjestäminen, palvelut yritysten kokouksille ja virkistyspäiville sekä runsaasti aktiviteetteja mm. metsäpakopeli ja joogaviikonloppuja. Yrityksessä on tehty lähiaikoina sukupolvenvaihdos ja yritystoiminta on siirtynyt Reeta Halosen isovanhemmilta hänelle.

 

Illan fasilitoi hankkeen aktivaattori Riitta Forsten-Astikainen, joka luennoi alkuun vuorovaikutustyypeistä ja viestinnän haasteista yleensä. Sen jälkeen hän teetätti  osallistujalle kunkin omaa vuorovaikutustyyliä avaavan testin. Lopuksi teemaa käytiin läpi keskustellen ja omia kokemuksia vaihtaen.

 

Omaa sosiaalisen kanssakäymisen tyyliä voi oppia tunnistamaan ja kehittämään!

 

Sekä omaan että toisten persoonaan liittyviä erityispiirteitä ja käyttäytymismalleja on hyvä tunnistaa, jotta vuorovaikutus on sujuvaa, ihmiset oppivat ymmärtämään toisiaan eri tilanteissa sekä hyödyntämään toisten erilaisuutta ja vahvuuksia.  Hankkeen aktivaattori Riitta  alusti iltaa kertomalla maailmankuulun psykoanalyytikko Carl  Carl Jungin teorioihin perustuvista persoonallisuuteen ja käytökseen liittyvistä teemoista mm. Myers Briggsin tyyppi-indikaattoreista (MBTI)  sekä värianalyyseihin perustuvista tyypittelyistä.

 

Vuorovaikutteisen illan päätteeksi jokainen osallistuja totesi tunnistavansa itseään, käyttäytymistään  ja toimintamalliaan  varsin hyvin. Myös asiakkaiden kanssa työskentelyyn löytyi työkaluja ja pohdittavaa ylipäänsä: miltä minun toimintani näyttää asiakkaan silmissä ja miten pystyisin sitä kehittämään enemmän “asiakasystävällisemmäksi ja miten hyodyntää myynnissä asiakastuntemusta (siniselle pitää antaa aikaa miettiä, koska hän ei halua tehdä päätöksiä nopeasti, keltaiselle on helpohko tehdä lisämyyntiä jne.).

 

Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta:

Dunderfelt, T.

 • Konttorikemiaa
 • Tunnista temperamentit
 • Minä – onnistujaksi joka olen
 • Elämänkaaripsykologia
 • Voimavarana Itsetuntemus
 • Irti Tunnekoukuista
 • Henkilökemia
 • Intuitio ja Tunneviestintä
 • Yksilöllinen Ihminen

Keltikangas-Järvinen, L.

 • Hyvät tyypit – tempperamentti ja työelämä

Routamaa, V. & Hautala, T.

 • Katse naamion taa – Itsetuntemuksen voimaa

Erikson, T.

 • Idiootit ympärilläni – Kuinka ymmärtää muita ja itseään?

 

Illan teemasta nousivat esiin seuraavat viisi pointtia:

 

 1. Itsetuntemus helpottaa eloa ja oloa kaikilla elämän osa-alueilla. Ensin pitää tunnistaa oma toimintamallinsa ja hyväksyä se.
 2. Itsetuntemus mahdollistaa itsekasvatuksen: vahvuuksien entisestään vahvistaminen ja “huonojen” ominaisuuksien kriittisen arvioinnin ja itsensä koulinnan. Koskaan ei pidä toiminnassaan mennä sen taakse, että on “jonkinlainen”, vaan pyrkiä karsimaan, poisoppimaan ja parantamaan sellaisia  piirteitä ja luontaisia toimintamalleja, jotka muut näkevät mahdollisesti haitallisina.
 3. Erilaisuus on rikkaus ja mikä tahansa ryhmä toimii parhaiten silloin, kun siinä on jäseninä erilaisia persoonallisuustyyppejä.
 4. Yhteistyö on tehokkaampaa, jos  osaa profiloida asiakkaita ja yhteistyökumppaneita mm. miten lähestyn asiakasta, miten esitän asiani hänelle, koska voin odottaa häneltä tilausta jne.
 5. Persoona on syntymälahja – sitä ei voi muuttaa, mutta sitä pystyy kehittämään. Jokainen  ihminen on yhtä arvokas riippumatta siitä, millaisen  persoonatyypin omaa.

 

Kuvia illasta:

     

Tämän tapahtuman ilmoittautuminen on suljettu.