• Suomi
  • English

MikroGrow – SavoGrown alueen ydinryhmätapaaminen

Päiväys ja aika
31.01.2018 klo 18:00 - 20:00

Tapahtumapaikka
Teräväpää/ Aila Riikonen


 

 

SavoGrow-alueen  ydinryhmän vuoden 2018 ensimmäinen tapaaminen pidettiin 31.1.2018 Vesannolla yrittäjä Aila Riikosen luona. Isäntänä mukana oli Tuomo Tikkanen. Illan aiheena oli “palveluhinnoittelu.”

 

https://www.facebook.com/teravapaa/

 

Aila ja Tuomo tuottavat Teräväpää markkinointinimen alla maatiloille viljelysuunnitelmia, tukihakemuksia sekä  erilaisia toimeksiantoja ja selvityksiä maatalouteen liittyen. Talouslaskenta kuuluu myös palveluihin. Neuvontaa tehdään itsenäisinä toimijoina maatalouden sivutoimena.

 

Hintasi viestii palvelusi arvosta

Palvelun hinnoittelu on  yrittäjälle usein suuri haaste ja aiheuttaa paljon päänvaivaa.  Taustalla on yleensä pelko siitä,  että hintojen nostaminen karkoittaa asiakkaat. Siksi hinnat pidetään mahdollisimman alhaalla jopa kannattavuuden kustannuksella.

 

Yksi tärkeimmistä hinnoittelun perusteista on hintamielikuva (esim.  halpamyymälän tuote vs.  kallis boutique-myymälän designtuote/brändituote). Varsin automaattinen mileikuva on se, että kalliimpi on myös laadukkaampaa. Usein näin onkin, mutta mielikuvaa harva myöskään kyseenalaistaa. ”Halpa ei voi olla hyvää” -mielikuva pätee myös palveluihin.

 

Lisäksi  eri summia mielletään eri lailla. Puhutaan psykologisesta hinnoittelusta.  On usein olemassa jokin raja, jota ei mahdollisesti kannata ylittää. Kikkaa on käytetty iät ajat ja edelleen  ”99”- tyyppinen hinnoittelu on toimivaa. Asiakkaat  keskittyvät hinnan ensimmäisiin lukuihin. VJoten jos  hinta olisi  399€, mielikuvaksi jää helposti hahmotetut  ”kolmesataa ja jotain”.

 

Tuotteistaminen eli palvelujen paketointi ja moduulien rakentaminen selkeyttävät myös hinnoittelua: kattava sisältö siitä, mihin palvelupaketin hinta perustuu, on myös asiakaslähtöistä toimintaa ja mahdollistaa ostamisen helppouden. Kannattaa myös pohtia kaikkien kustannusten (mm.matkat) leipomista yhteen, jolloin asiakkaalle näkyy vain yksi hinta sisältäen kaiken. Tämäkin toimintatapa lisää asiakaslähtöisyyttä ja hankinnan helppoutta.

 

Kun itse arvostaa omaa osaamistaan, niin asiakkaatkin arvostavat

Tuntihinta ei välttämättä ole paras hinnoittelutapa, koska tällöin yrittäjä mahdollistaa asiakkaalle vertailun kilpailijoiden vastaaviin hintoihin. Sen sijaan tulisi yrittää saada asiakas ymmärtämään palvelun tarjoajan osaamisen taso ja palvelun arvo markkinoinnin ja tuotteistamisen avulla.

 

Arvostatko omia kykyjäsi ja  osaamistasi? Onko ammatillinen itsetuntosi kohdallaan? Ammattilaisena oma osaaminen tuntuu itselle itsestään selvältä. Kun osaa jonkin asian todella hyvin, niin voi olla vaikeaa käsittää että siinä olisi toisille mitään uutta.  Tällöin yrittäjä ei näe sitä arvoa, jonka asiakkaat palvelusta saavat. Jopa  muutamalla pienellä yksityiskohdalla tai ajatuksella saattaa olla iso merkitys asiakkaalle! Mitä paremman mielikuvan (arvon) yrittäjä pystyy luomaan itsestään huippuosaajana ja brändäämään ammattitaitonsa, sitä enemmän palvelusta voi laskuttaa. Hyötynäkökulmien esille tuominen asiakkaille tukee laskutuksen perusteita. Valitettavasti  todellisuudessa yrittäjän hintapelko vesittää usein mahdollisuuden “realistiseen” laskutukseen. Tällöin asiakas mielessään kiittää, vaikka olisi valmis maksamaan enemmänkin laadukkaasta palvelusta. sanotaan, että silloin hinta on suhteellisen kohdillaan, mikäli joka viides asiakas valittaa hinnoista.

 

Kannattavuuslaskelma on yrittäjän ystävä

Yrityksen tilinpäätöstiedot ovat yrittäjän arvokasta dataa, jonka tarkastelu usein kertoo monia asioita ja sisältää myös ratkaisuja eri tilanteisiin. Kannattaa siis myös rakastaa numeroita. Yrittämisen tulisi olla kannattavaa ja yrittäjän tulisi saada siitä elanto ja jopa enemmänkin.  Mikäli tulos on plus miinus nolla, niin jäljelle jää vain työn tekemisen ilo, joten laskelmien tekeminen kannattaa.   Peruslähtökohdaksi voi suositella karsimaan seuraavat ajatusmallit:  ”töitä täytyy tehdä 16 tuntia vuorokaudessa”, ”ei minulla ole varaa pitää lomia” tai ”en voi maksaa tonnia enempää palkkaa itselleni.” Sen sijaan kannattaa laskea ihannetilanne, mitä yrittäjänä toivoo (ajanhallinta, lomat, riittävä ansio).

 

Illan teemasta nousivat esiin seuraavat viisi pointtia:

  1. oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen ja niiden arvon ymmärtäminen
  2. asiakasymmärrys helpottaa hinnoittelumallien suunnittelua
  3. “kannattamattomien” asiakkaiden ja palvelujen kriittinen tarkastelu ja karsiminen
  4. referenssit ovat hinnoittelun tukena tärkeitä
  5. hinnoittelu on vaikeaa muttei mahdotonta kun sitä tarkastelee monipuolisesti (kannattavuus, oman osaamisen taso, asiakkaiden maksuvalmius tai halukkuus, hintamielikuvan hyödyntäminen laatuun vetoamalla)

 

 

Alla tunnelmakuvia illasta: tammikuun lopun auringonlasku Vesannolla, herkkuja pöydän täydeltä  sekä osallistujat pirtin pöydän ääressä (4 osallistujaa oli skypen välityksellä).

               

 

 

Tämän tapahtuman ilmoittautuminen on suljettu.