• Suomi
  • English

Kuopion ydinryhmän tapaaminen 17.4. klo 18.00

Päiväys ja aika
17.04.2018 klo 18:00 - 20:00

Tapahtumapaikka
Thairavintola Samruai


 

Huhtikuun Kuopion ydinryhmä kokoontui 17.4. Thai Ravintola Samruaissa. Tapaamisen isäntänä toimi Urmas Seppel US Saneeraus Oystä. Illan aiheena oli laatu ja sen merkitys liiketoiminnalle sekä sen tarjoamat mahdollisuudet.

 

US Saneeraus Oy on vuonna 2012 Kuopiossa perustettu remontteihin erikoistunut yritys ja Urmaksella on alan kokemusta jo 20 vuotta. Yrityksen palveluihin kuuluu mm. vesivahinkokorjaukset, laatoitukset, maalaukset, tapetointi, muuraukset, timpurin työt, purkutyöt sekä sisäilmakorjaukset. Yrityksen kotisivuihin pääset tutustumaan tästä:

 

http://ussaneeraus.fi/wordpress/

 

Laadun merkitys liiketoiminnalle ja sen tarjoamat mahdollisuudet

 

Kannattavan liiketoiminnan perusedellytys on, että asiakkaat ovat tyytyväisiä. Tuotteiden ja palvelujen on oltava asiakkaan odotusten mukaisia tuotteita tai palveluja, jotta saavutetaan pitkäaikaisia asiakassuhteita. Tuotteessa olennaisia laatutekijöitä ovat esimerkiksi kestävyys, soveltuvuus, turvallisuus, ulkonäkö ja ympäristöystävällisyys. Tuotteeseen liittyy usein myös jokin palvelu, jossa puolestaan laadun näkökulmasta tarkastellaan muun muassa toimitusaikaa, palvelutasoa ja luotettavuutta. Fyysisen tuotteen laadussa korostuvat kuitenkin eri asiat kuin aineettoman palveluhankinnan laadussa. Usein palvelun laatua on vaikeampi pitää yllä kuin tuotteen laatua.

 

Asiakkaan kokemalla palvelun laadulla on sekä tekninen että toiminnallinen laatuelementti. Tekninen laatu tarkoittaa sitä, mitä yritys todellisuudessa tekee asiakkaalle. Toiminnallinen laatu osoittaa, miten asiakas saa palvelun. Nämä muodostavat yhtenäisen käsityksen koetusta palvelun laadusta.

 

Laatu parantaa yrityksen kannattavuutta, koska silloin tuotteet menevät hyvin kaupaksi. Laatua arvostavat kilpailijat, rahoittajat ja henkilöstö, ja laadulla on myönteinen vaikutus yrityksen imagoon. On kuitenkin syytä painottaa, että oikea laatu ei tarkoita korkeinta mahdollista laatua vaan riittävää. Laatu on riittävä silloin, kun asiakastyytyväisyys on korkea ja toiminta on mahdollisimman kustannustehokasta. Näiden tavoitteiden saavuttaminen on keskeistä logistiikassa.

 

Laatua korostava yritys:
 on asiakaslähtöinen
 on sitoutunut laatutyöhön
 on ennakoiva
 arvostaa henkilöstöään
 panostaa tuotekehitykseen
 asettaa selkeät mittarit ja seuraa niitä
 on verkostoitumishaluinen ja -kykyinen sekä
 kantaa yhteiskunnallisen vastuunsa

Illan teemasta nousivat esiin seuraavat viisi pointtia:

1) Laatua on monentasoista. Asiakkaat määrittävät tason.
2) Pula ammattitaitoisesta työvoimasta on laatuun vaikuttava asia.
3) Työjäljen laatu:
A) Kun virheentekijä korjaa tekemänsä virheen (esim. pieleen menneen remonttikohteen), hän oppii.
B) Myös ylilaatu on ongelma: Asiakas vaatii kaikilta (esim. asiakaspalvelijoita) samaa laatua. Ylilaatu voi maksaa yrittäjälle standardilaatua enemmän (esim. suurempana ajallisena panoksena).
4) Asiakaspalaute on tärkeä laadun mittari: Palautetta tulisi kysyä säännönmukaisesti.
5) Reklamaatioihin tulee vastata aina. Etenkin reklamaatioissa asiakkaan positiivisesti yllättämällä voi pelastaa asiakassuhteita, kääntää niitä jopa entistä hedelmällisemmiksi.

Tämän tapahtuman ilmoittautuminen on suljettu.