• Suomi
  • English

Kuopion ydinryhmän tapaaminen 15.5.2019

Päiväys ja aika
15.05.2019 klo 17:00 - 19:00

Tapahtumapaikka
Pyykkisatama Oy


 

Toukokuun Kuopion ydinryhmäilta pidettiin Pesula Pyykkisatama Oy:ssa 15.5.2019. Illan emäntänä toimi yrittäjä Irina Kauppinen. Hän johdatti osallistujat  teemaan “Yrityksen kasvu – uhka vai mahdollisuus.”

 

Yrittäjän isä on perustanut yrityksen 27 vuotta sitten ja sukupolvenvaihdos toteutettiin 3 vuotta. Yritys työllistää yrittäjän lisäksi 3,5 työntekijää. Asiakaskunta jakautuu 80 %:sti kotitalouksiin ja 20 %:sti yrityksiin.  Suosituin palvelu on mattojen pesu ja sen on myös yritykselle paras tuote katteen vuoksi. Yhtenä palveluerikoisuutena on tulipalossa savun ja noen vahingoittamien tekstiilien puhdistus ja ionisointi. Lisäksi yrityksestä voi vuokrata erilaisia tekstiilipesureita.

 

Yrityksen tarinaa ja kuvauksia palveluista löytyy seuraavan linkin takaa:

http://www.pyykkisatama.fi/

 

Kolmen vuoden yrittäjyys on ollut idearikkaalle ja kehitysmyönteiselle Irinalle antoisaa, mutta pienten lasten äitinä myös työlästä – perheen ja työn yhteen sovittaminen ei ole helppoa. Oman lukunsa tilanteeseen tuo motivoituneen ja sitoutuneen työvoiman saatavuusongelma. Ala on ns. matalapalkka-ala ja työ on raskasta. Paljon käy kokeilijoita, jotka luovuttavat melko nopeasti.

 

Yrittäjälle on tarjoutunut mahdollisuus laajentaa liiketoimintaansa yrityskaupalla. Tilanne houkuttaa, mutta myös mietityttää. Päällimmäiseksi yrittäjälle on noussut ajatus siitä, haluaako ylipäätään kasvaa? Mitä se käytännössä tarkoittaisi? Lisää stressiä, logistiikkaongelmia, työvoiman saatavuusongelmia jne. Vaakakupissa painaa liikevaihdon kasvumahdollisuus, uudet asiakkaat, laajempi kattavuusalue sekä mahdollisuus yrityksen koon kasvattamiseksi keskikokoiseksi yritykseksi, jonka voisi tulevaisuudessa myydä.

 

Illan aiheesta nousivat esille seuraavat viisi pointtia:

  1. Yrittäjä johtaa esimerkillään, joka tarkoittaa sitä, että hän on koko ajan arjen toiminnassa mukana kaikissa työvaiheissa. Tämä on yksi tapa sitouttaa henkilöstöä.
  2. Toisaalta em. mainittu toimintatapa ei mahdollista varata aikaa suunnitteluun, ideointiin ja yrityksen kehittämiseen.
  3. Yrityksen kasvattaminen yrityskaupalla on hyvä ratkaisu, jos se selkeästi alkaa tuottaa heti alusta lähtien ja yrittäjällä on mahdollisuus noin kolmen vuoden aikana maksaa kauppahinta kerääntyneellä tuotolla. Kauppahinnassa kannattaa olla tarkkana; ostajaa kiinnostaa tulevaisuuden arvon lisäys, ei myyvän tahon tunneside ja goodwill yritykseen.
  4. Mikroyrittäjät ajattelevat usein kasvusta eri tavalla kuin mitä yhteiskunnallinen “diskurssi” antaa ymmärtää. Heille kasvu voi olla lisääntynyttä vapaa-aikaa, oppimista, mahdollisuutta itsensä kehittämiseen jne. eli ei pelkästään numeerista kasvua
  5. Yrittäjäkollegoiden vertaistuki ja yhteisideointi auttaa yrittäjää tällaisessa kiperässäkin pohdinnassa. Illan aikana kehittyi hyviä ideoita toiminnan kehittämiseen sekä kannustusta yrittäjän tulevaisuuteen.

 

Kuvia illasta:

 

              

Lisää kuvia MikroGrow Instagram-sivustolla:

https://www.instagram.com/p/BxrNgJwh3-1/

Tämän tapahtuman ilmoittautuminen on suljettu.