• Suomi
 • English

Kuopion ydinryhmän tapaaminen 12.6. alakaen klo 18.00

Päiväys ja aika
12.06.2018 klo 18:00 - 20:00

Tapahtumapaikka
Thairavintola Samruai


 

 

Kuopion alueen kevään viimeinen ydinryhmäilta pidettiin 12.6. Thai Ravintola Samruaissa. Illalla ei ollut varsinaista isäntää/emäntää, koska alkuperäinen illan isännäksi lupautunut  Richard van der Sluis joutui perumaan illan osaltaan aivan viime hetkellä.

 

Hankkeen aktivaattori otti tilanteen haltuunsa ja valitsi oamsta työkalupakistaan teeman “Vuorovaikutustaidot ja persoonallisuus – opi tuntemaan itseäsi ja asiakkaitasi.” Hän alusti iltaa kertomalla maailmankuulun psykoanalyytikko Carl  Carl Jungin teorioihin perustuvista persoonallisuuteen ja käytökseen liittyvistä teemoista mm. Myers Briggsin tyyppi-indikaattoreista (MBTI)  sekä värianalyyseihin perustuvista tyypittelyistä. Iltaan kuului myös aiheeseen liittyvä testi ja sen omakohtaista analysointia.

 

Alla olevan linkin takana on nopea kevyttesti, joka antaa suuntaviivoja omasta Myers Briggsin persoonallisuustyypistä:

 

https://www.16personalities.com/fi/persoonallisuustesti

 

Vuorovaikutteisen illan päätteeksi jokainen osallistuja totesi tunnistavansa itseään, käyttäytymistään  ja toimintamalliaan  varsin hyvin. Myös asiakkaiden kanssa työskentelyyn löytyi työkaluja ja pohdittavaa ylipäänsä: miltä minun toimintani näyttää asiakkaan silmissä ja miten pystyisin sitä kehittämään enemmän “asiakasystävällisemmäksi ja miten hyodyntää myynnissä asiakastuntemusta (siniselle pitää antaa aikaa miettiä, koska hän ei halua tehdä päätöksiä nopeasti, keltaiselle on helpohko tehdä lisämyyntiä jne.).

 

Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta:

Dunderfelt, T.

 • Konttorikemiaa
 • Tunnista temperamentit
 • Minä – onnistujaksi joka olen
 • Elämänkaaripsykologia
 • Voimavarana Itsetuntemus
 • Irti Tunnekoukuista
 • Henkilökemia
 • Intuitio ja Tunneviestintä
 • Yksilöllinen Ihminen

Routamaa, V. & Hautala, T.

 • Katse naamion taa – Itsetuntemuksen voimaa

Erikson, T.

 • Idiootit ympärilläni – Kuinka ymmärtää muita ja itseään?

 

Illan teemasta nousivat esiin seuraavat viisi pointtia:

 1. itsetuntemus helpottaa eloa ja oloa kaikilla elämän osa-alueilla
 2. itsetuntemus mahdollistaa itsekasvatuksen: vahvuuksien entisestään vahvistaminen ja “huonojen” ominaisuuksien kriittinen arviointi ja itsensä koulinta
 3. erilaisuus on rikkaus ja ryhmä toimii parhaiten, kun siinä on jäseninä erilaisia persoonallisuustyyppejä
 4. yhteistyö on tehokkaampaa, jos  osaa profiloida asiakkaita ja yhteistyökumppaneita mm. miten lähestyn asiakasta, miten esitän asiani hänelle jne.
 5. persoona on syntymälahja – sitä ei voi muuttaa, mutta sitä pystyy kehittämään. Jokainen  ihminen on yhtä arvokas riippumatta siitä, millaisen  persoonatyypin omaa.

 

Alla kuvia illasta:

        

 

 

Tämän tapahtuman ilmoittautuminen on suljettu.