• Suomi
  • English

Kuopion ydinryhmäilta teemalla “Mikroyrityksen hallitus – ketä mukaan?”

Päiväys ja aika
05.02.2020 klo 17:00 - 19:00

Tapahtumapaikka
Puijon torniravintola


Kuopion vuoden 1.ydinryhmäilta järjestettiin Puijon torniravintolassa Satu Nisu Design Oy:n teemalla “Mikroyrityksen hallitus – ketä mukaan?” Emäntäyrittäjä esitteli yrityksen tarinan ja aihevalinnan illan avajaisiksi. Yrityksen nettisivut: https://satunisu.fi/pages/page/suunnittelija/

Satun esittelyn jälkeen käytiin esittäytymiskierros, koska mukana oli osallistujia myös muista MikroGrow -verkostoista (SavoGrow- ja Ylä-Savon verkostot). Jokainen yrittäjä kertoi omalla esittäytymisvuorollaan yrityksensä keskeisen tekemisen ja onko yrityksessä hallitusta tai neuvonantajaryhmää (“Advisory Board”). Jos on, niin millainen ryhmittymä. Kävi ilmi, että mikäli yrityksellä ei ole hallitusta, on yrittäjällä yleensä kuitenkin vähintään yksi asiantunteva ystävä tai yrityskummi, jolle voi soittaa yrityksen asioita pohtiessa. Yritysmuodon muuttaminen osakeyhtiöksi ja hallituksen palkkaaminen on käynyt monen mielessä ja kuuleman mukaan eletyn illan jälkeen yhä enemmän.

Esittäytymisten jälkeen Kuopion alueen Kauppakamarin Mari Polvinen kertoi arvostetusta HHJ (Hyväksytty hallituksen jäsen) -kurssista, joka on lähtenyt Tampereen Kauppakamarista noin kymmenen (10) vuotta sitten. Kurssia järjestetään Kuopion alueella kaksi (2) kertaa vuoteen, sekä Ylä-Savossa kerran vuoteen. Kuopion kevään 2020 kurssista lisää tästä (ilmoittautuminen auki 20.2. saakka): https://www.kuopiochamber.fi/fi/koulutus-tapahtumat/hhj-hyvaksytty-hallituksen-jasen Kurssilaiset saavat “Hyvä hallitustyö” -kirjan, joka on ostettavissa myös kirjakaupasta. Kurssille osallistuvia autetaan myös hallituksen jäsenten löytämisessä. Kurssin järjestämiskumppanina toimii Hallituspartnerit ry/ Itä-Suomi, jonka riveistä on löydettävissä hallitukseen jäseniä: https://ita-suomi.hallituspartnerit.fi/ 

Kokemuskeskusteluissa nousi esiin hallitusta koskevasta sääntelystä erilaisia faktoja:
Hallitus on oltava yhtiöjärjestyksen mukainen. Lisäksi yhtiökokous on järjestettävä vähintään kerran (1krt) vuodessa jo tilinpäätöksen vahvistamiseksi. Yhtiökokous voidaan kutsua koolle ja järjestää aina kun ilmenee tarvetta. Yhtiöjärjestyksen kirjoittamiseen löytyy valmiita pohjia, joissa on lähdetty jäsenmäärältään 3-5 jäsenen hallituksesta. Hallituksen kokouksen pöytäkirja on virallinen tarvittava kokouksesta tuotettava dokumentti.

Kokemuskeskusteluista virinnyttä: Hallituksen jäsenistä voi saada myös operatiiviseen toimintaan apuja. Esimerkkinä eräs paikalla ollut mikroyrittäjä, joka oli saanut käännösapua hallitukseltaan. Hallituksen palkkiot ovat neuvoteltavissa. Esimerkkinä eräs paikalla olleista mikroyrittäjistä, joka istuu kolmessa (3) hallituksessa: Hänen palkkionsa vaihtelevat kahvikupista 50e ja 200e/kokous suuruisiin korvauksiin. Yleensä hallitukseen pyydettävä määrittelee itse palkkionsa suuruuden, mutta myös yrittäjä voi mainita, mihin hänen rahkeensa tällä hetkellä riittävät. Illan osallistujayrittäjistä moni suositteli hallituksen vaihtamista aika ajoin, yrityksen kulloiseenkin kasvutilanteeseen liittyen.

Viisi (5) illasta noussutta, mieleen jäänyttä keskeistä ajatusta:

1) Kirja: “Hyvä hallitustyö” hankintaan
2) HHJ-kurssi keskeinen hallitustyöskentelyn osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen väline
3) Muistutukset keskeisistä faktoista hallitustyöskentelyssä (laki)
4) Eri alojen osaajia voi ottaa hallitukseen, mutta hallituksen koko kannattaa pitää kompaktina (= pieni hallittu porukka)
5) Hallitus on kollektiivisesti ainoa yrityksen vastuullinen!

Illassa saatiin hyvin lisää pontta hallitustyöskentelyyn kokemuskeskusteluiden välityksellä, sekä oman neuvonantajaverkon ja sen osaamisannin edistämiseen, mikäli hallitus ei tule yhtiömuodosta johtuen kysymykseen. Moni ryhtyi vakasti harkitsemaan hallituksen/ Advisory Boardin kokoamista.

Kuvia illasta:

Tämän tapahtuman ilmoittautuminen on suljettu.