• Suomi
  • English

Keski-Savon (etä)ydinryhmätapaaminen – Oman toiminnan tarinallistaminen, työpaja 2

Karttaa ei ole saatavissa

Päiväys ja aika
17.03.2020 klo 18:00 - 20:00


Kaikilla meillä on tarinoita kerrottavana. Myös jokaisella yrityksellä on oma tarinansa. Mistä kaikki alkoi, miten tähän on päästy? Nykypäivänä tarinan voima on ymmärretty myös yrityksen markkinoinnissa. MikroGrow -hanke otti tästä myös koppia ja tarjosi ydinryhmän yrityksillemme kaksi työpajailtaa tarinantekemisen teemalla.

Maaliskuun ydinryhmäillassa käytiin lävitse yritysten tarinoita ja kerrattiin sen myötä hyvän tarinan menestystekijöitä.

Illan aikana saatiin myös hyviä eväitä tarinoiden muokkaamiseen julkaistavaan Issuu-tarinalehteen soveltuviksi ja saatiin yleisesti ottaen tarinan markkinointiin liittyviä vinkkejä.

Työpajan ja illan vetäjinä olivat Johanna Elola, Näkyville Oy ja tarinankertoja, freelancetoimittaja Vuokko Viljakka.

Poikkeusolojen vuoksi ilta toteutettiin etäyhteyksin, mutta tämä ei sen sujumista haitannut.

Haasteeksi yritystarinaa kirjoittaessa oli koettu olemassa olevan materiaalin karsiminen ja tarinan jäsentäminen. Tarinan kertomisessa vaikeaa onkin tiivistää silta menneisyydestä tulevaisuuteen. Monella on varmasti paljon aineksia tarinaa varten, mutta tärkeää on poimia sieltä ne oleellisimmat asiat. Yksityiskohtiin kannattaa kiinnittää huomiota, sillä ne ovat usein tarinan ns. suola.

Illan aikana puhuttiin myös brändin merkityksestä yritykselle. Sanomattakin on selvää, että se on usein varsin suuri. Yrityksen ihmiset, tuotteet ja ylipäänsä kaikki toiminta ovat brändin rakennusaineita ja tekevät yrityksen brändin. Brändi on yrityksen ydinviestin tunteistamista. Se on se mitä muut näkevät ja kokevat yrityksestäsi, sen tuotteista ja palveluista, toisin sanoen, brändi on yrityksesi maine.

 

Tämän tapahtuman ilmoittautuminen on suljettu.