• Suomi
  • English

IiSiPu -tapaaminen 28.3. Molialayrittäjyys

Päiväys ja aika
28.03.2019 klo 00:00

Tapahtumapaikka
R-Kioski


Asia: IiSiPu -ryhmän tapaaminen

Paikka: Kellon R-Kioski, Kylätie 1.

Aika: to. 28.3.2019 klo 18

Isäntäyritys: Ismo Piri

Teema: Monialayrittäjyys

Mikroyrittäjyyden aihepiirissä monialayrittäjyys on yleinen mutta vähän huomiota saanut aihealue sekä yrittäjyyden tutkimuksessa että yleisessä keskustelussa. Monialayrittäjyydellä (tai portfolioyrittäjyydellä) tarkoitetaan tilannetta, jossa sama yrittäjä pyörittää useampaa liiketoimintaa, joko saman yrityksen (monialayritys) tai useamman yrityksen kautta. Harvaan asutuilla alueilla, kuten Pohjois-Suomessa, paikalliset markkinat ovat usein yhden tuotteen/palvelun kohdalla pienet tai sesonkiluonteisuuden vuoksi ajallisesti lyhyet, jotta yrittäjä saisi yhdestä liiketoiminnasta toivotun toimeentulon. Monialayrittäjyys on mikroyrittäjille erityisesti maaseudun/harvaanasuttujen alueiden mahdollisuus muodostaa riittävä yritys- ja toimeentulo joko yhden yrityksen sisällä useamman liiketoiminnan kautta tai useamman yrityksen kautta.

Tapaamisessa kuulimme isäntäyrittäjän pitkän kokemuksen monialayrittäjyydestä ja franchasing -yrittämisestä. Monialayrittäminen tasoittaa sesonkiluonteisuutta ja luo siten ns. hajautusta eri toimialojen riskeistä. Useamman yritystoiminnan pyörittäminen ei laske tunteja ja haasteeksi voi nousta jaksaminen. Toisaalta mielekkäästä yrittämisestä syntyy ns. työn imu, jolloin tekeminen on tuloksekasta ja työn määrästä huolimatta antoisaa. Yrittäminen on myös valinta. Keskustelussa esiin nousseita pointteja.

-Haasteistakin voi nousta

-Bisneksen kulurakenne tulee tuntea hyvin (esim. tarjouskilpailut)

-Hyvä työntekijä on investointi

-Asiakas on yrityksen tärkein henkilö

Tämän tapahtuman ilmoittautuminen on suljettu.