• Suomi
  • English

IiSiPu-ryhmän syyskuun tapaaminen

Päiväys ja aika
11.09.2018 klo 18:00 - 20:00

Tapahtumapaikka
Päiväkoti Iitula


Asia: IiSiPu -ryhmän syyskuun tapaaminen

Aika: ti 11.9. klo 18-20

Paikka: Päiväkoti Iitula Kauppatie 8, Ii

Teema: Sähköinen asiointi

Isäntäyritys: Päiväkoti Iitula/Anna Turtinen

Päiväkodin kontekstissa sähköinen asiointi mielletään usein tarkoittavan vanhempien ja päiväkodin välistä asiointia. Todellisuudessa yksityisen päiväkodin yrittäjän näkökulmasta toiminta kohdistuu kuitenkin myös vanhempien lisäksi useisiin muihin sidosryhmiin, kuten kuntaan, Kelaan, neuvolaan ja AVIiin.  Päiväkodin käytässä olevat sähköiset järjestelmät voivatkin sisältää mm. hoitoajanvarauksen, työvuorosuunnittelun, palkanmaksun, laskutuksen ja varhaiskasvatussuunnitelman. Sähköisten järjestelmien ja työkalujen käyttöönotossa on erityisesti mikroyrityksen kohdalla huomioitava:

  • Tietosuoja-asiat, tunnistautuminen (vahva tunnistautuminen yleistymässä)
  • Käyttöönottoon varattava aikaa ja suunniteltava se huolella esim. vähitellen.
  • Tarjolla on kotimaisia järjestelmiä, mutta haasteena on, että ne on usein suunniteltu kunnille tai suuremmille päiväkotiketjuille.
  • Liiketoimintaan liittyy runsaasti lainsäädäntöä, minkä takia toiminta on monimuotoista ja huomoitavia seikkoja paljon.
  • Sähköisillä työkaluilla pyritään tehostamaan päiväkodin toimintaa ja edesauttamaan sitä, että resurssit suunnataan lapsien hoitoon, siis päiväkodin ydintehtävään.

Tämän tapahtuman ilmoittautuminen on suljettu.