• Suomi
  • English

Etelä-Savon toukokuun ydinryhmäilta

Karttaa ei ole saatavissa

Päiväys ja aika
13.05.2020 klo 17:30 - 19:30


Koonti Etelä-Savon ydinryhmäillasta 13.5.2020 

Etelä-Savon ensimmäinen ydinryhmä kokoontui etätoteutuksena 13.5.2020 klo 17:30-20:00. 

Illan isäntäyritys ja teema 

Illan isäntänä toimi yrittäjä ja moderni maakellari idean isä Henrik Aschan. Illan teemana oli liiketoimintamallin ja erityisesti ansaintalogiikan arviointi ja jatkokehittäminen. Lisäksi tavoitteena oli idean tunnettuuden lisääminen sekä mahdollisten yhteistyökumppanien ja verkostojen tunnistaminen. 

Illassa esiteltiin lyhyesti MicroENTRE® verkoston toimintaa ja Etelä-Savon MikroX-hanketta. Osallistujia oli 12 ja pienryhmäkeskustelut käytiin kahdessa pienryhmässä sparraajan ja kirjurin vetäminä. 

Illan casesta 

Moderni maakellari -konsepti tuo yhteen maataloustuottajat ja kuluttaja-asiakkaat perinteistä maakellariosaamista ja nykyaikaista mobiilialustaa yhdistäen, mahdollistaen suoramyynnin aiempaa suuremmassa mittakaavassa. Pilotti-projektina toteutettavalle Suomen suurimmalle maakellarille on kaavoitettu paikka Mikkelin Pankalammen rantaan nousevalle asuinalueelle. 

Kehitysideoita syntyi keskusteluissa ja pienryhmätyöskentelyssä runsaasti. Liikeidea-aihioon pureuduttiin erityisesti ansaintalogiikan ja kannattavuuden, verkostojen ja yhteistyökumppanien sekä jatkokehittämisen näkökulmasta. Lisäksi pohdittiin kokonaisuuden tasolla idean kiinnostavuutta ja mietittiin, miten asiakas- ja markkinakartoitus kannattaisi toteuttaa. Kiteytetysti voisi sanoa, että kun idea on hyvä ja tahtoa riittää, on hyvin toteutetulla skaalautuvalla idealla mahdollista saavuttaa myös kansainvälistä menestystä. 

Illan anti 

Illassa oli osallistujina sekä yrittäjiä, että eri sidosryhmien edustajia ja keskustelussa saatiinkin tarkasteluun eri toimijoiden näkökulmat. Tärkeimmät nostot teemoittain: 

1) Ajatuksia liikeideasta yleensä 

  • Markkinakartoituksen tekeminen, onko palvelulle tarpeeksi kiinnostusta 
  • Logistiikka, etäisyydet kuluttajalle 
  • Käytön vaivattomuus on varmistettava 

2) Ansaintalogiikka/kannattavuus 

  • Pohdittiin miten realistista on saada kriittinen määrä asiakkaita ja minkä verran he ovat valmiita maksamaan. Tähän tarvitaan lisää markkinakartoitusta. 
  • Kulurakennetta on vielä tarpeen tarkentaa ja tehdä hyvät laskelmat 

3) Verkostot ja yhteistyökumppanit 

  • Mukaan tarvitaan suuri joukko tekijöitä ja yhteistyökumppaneita 
  • Useiden toimijoiden kanssa on jo keskusteltu ja ryhmien keskusteluissa nousi esiin lisää tärkeitä kontakteja 

4) Idean jatkokehittäminen 

  • Idea pilotoidaan Mikkelissä ja sen jälkeen se on mahdollista skaalata Suomessa ja kansainvälisesti. 

Yhteenveto 

Etelä-Savon ensimmäinen ydinryhmäilta toteutettiin 12 osallistujan voimin. Illan case-yritys ja liikeidea herättivät kiinnostusta ja keräsivätkin paljon jatkokehitysideoita ja keskustelu poiki myös potentiaalisia kumppanuuksia. Seuraava ydinryhmäilta järjestetään 16.6.2020 etätoteutuksena.