• Suomi
  • English

Etelä-Savon MicroENTRE® ydinryhmätoiminnan aloitustilaisuus

Karttaa ei ole saatavissa

Päiväys ja aika
13.05.2020 klo 17:30 - 20:00


Koonti Etelä-Savon ydinryhmäillasta 13.5.2020

Etelä-Savon ensimmäinen ydinryhmä kokoontui etätoteutuksena 13.5.2020 klo 17:30-20:00.

Illan isäntäyritys ja teema

Illan isäntänä toimi yrittäjä ja moderni maakellari idean isä Henrik Aschan. Illan teemana oli liiketoimintamallin ja erityisesti ansaintalogiikan arviointi ja jatkokehittäminen. Lisäksi tavoitteena oli idean tunnettuuden lisääminen sekä mahdollisten yhteistyökumppanien ja verkostojen tunnistaminen.
Illassa esiteltiin lyhyesti MicroENTRE® verkoston toimintaa ja Etelä-Savon MikroX-hanketta. Osallistujia oli 12 ja pienryhmäkeskustelut käytiin kahdessa pienryhmässä kahden yhden sparraajan ja kirjurin vetäminä.

Illan casesta
Moderni maakellari -konsepti tuo yhteen maataloustuottajat ja kuluttaja-asiakkaat perinteistä maakellariosaamista ja nykyaikaista mobiilialustaa yhdistäen, mahdollistaen suoramyynnin aiempaa suuremmassa mittakaavassa. Pilotti-projektina toteutettavalle Suomen suurimmalle maakellarille on kaavoitettu paikka Mikkelin Pankalammen rantaan nousevalle asuinalueelle.
Tällä hetkellä maakellarin ansaintamalli tarvitsee vielä hienosäätöä, jotta ideasta saadaan rahoittajien silmissä houkutteleva ja mahdollistetaan liiketoiminnan skaalautuvuus niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Tule mukaan ideoimaan, sparraamaan ja saamaan itse ideoita.
 
Illan anti
Illassa oli osallistujina sekä yrittäjiä, että eri sidosryhmien edustajia ja keskustelussa saatiinkin tarkasteluun eri toimijoiden näkökulmat. Tärkeimmät nostot teemoittain:
1) Ajatuksia liikeideasta yleensä
Markkinakartoituksen tekeminen, onko palvelulle tarpeeksi kiinnostusta
Logistiikka, etäisyydet kuluttajalle
Käytön vaivattomuus on varmistettava
2) Ansaintalogiikka/kannattavuus
Pohdittiin miten realistista on saada kriittinen määrä asiakkaita ja minkä verran he ovat valmiita maksamaan. Tähän tarvitaan lisää markkinakartoitusta.
Kulurakennetta on vielä tarpeen tarkentaa ja tehdä hyvät laskelmat
3) Verkostot ja yhteistyökumppanit
Mukaan tarvitaan suuri joukko tekijöitä ja yhteistyökumppaneita
Useiden toimijoiden kanssa on jo keskusteltu ja ryhmien keskusteluissa nousi esiin lisää tärkeitä kontakteja
4) Idean jatkokehittäminen
Idea pilotoidaan Mikkelissä ja sen jälkeen se on mahdollista skaalata Suomessa ja kansainvälisesti.
 
Yhteenveto
Etelä-Savon ensimmäinen ydinryhmäilta toteutettiin 12 osallistujan voimin. Illan case-yritys ja liikeidea herättivät kiinnostusta ja keräsivätkin paljon jatkokehitysideoita ja keskustelu poiki myös potentiaalisia kumppanuuksia. Seuraava ydinryhmäilta järjestetään 16.6.2020 etätoteutuksena.