• Suomi
  • English

Etelä-Savon kesäkuun ydinryhmäilta

Karttaa ei ole saatavissa

Päiväys ja aika
16.06.2020 klo 18:00 - 20:00


Koonti Etelä-Savon ydinryhmäillasta 16.6.2020
Etelä-Savon ydinryhmätapaaminen järjestettiin etätoteutuksena 16.6.2020 klo 18:00-20:00.

Illan isäntäyritys ja teema
Illan emäntänä toimi yrittäjä Jaana Lampinen. Jaana on avaamassa uutta erikoistuotteisin perustuvaa kahvilaa Juvalle. Liike-ideassa keskeisellä sijalla ovat elämyksellisyys ja uudenlaisen kahvilakulttuurin jalkauttaminen alueelle.
Yritykset tarvitsevat joustavasti osaavia työntekijöitä, mutta aina perinteinen rekrytointi ei ole toimivin tapa yrityksen tarpeisiin. Illan teemana olikin mikroyrityksen joustava henkilöstön hankinta ja muuttuva työ.

Case
Yrittäjä miettii joustavampia tapoja osa-aikaisiin rekrytointeihin perinteisen oman rekrytoinnin sijaan. Hän halusi hyödyntää verkoston kokemuksia ja osaamista ideoiden saamiseksi.

Illan anti
Illassa oli osallistujina sekä yrittäjiä, että eri sidosryhmien edustajia ja keskustelussa saatiinkin tarkasteluun eri toimijoiden näkökulmat. Tarkasteltiin seuraavia rekrytointitapoja: 1) Oma rekrytointi, 2) Rekrytointi henkilöstövuokrausyritysten kautta, 3) Kevytyrittäjyys ja 4) Alustatalous-applikaatiot ja keikkatyö (esim.Sumpli, Treamer). Aluksi mietittiin eri rekrytointitapojen hyviä ja huonoja sekä kuultiin yrittäjien omia kokemuksia sekä henkilöstövuokrausyritys-yrittäjän näkökulmia henkilöstövuokraukseen. Toisessa osassa mietittiin konkreettisia ehdotuksia yrittäjälle.

1) Eri rekrytointapojen plussat ja miinukset
Keskustelussa kerättiin kokemuksia, plussia ja miinuksia eri rekrytointitavoista. Todettiin, että tavat eivät ole toisiaan poissulkevia vaan rekrytointeja tehdään useilla eri tavoilla yhtä aikaa.

2) Vinkit yrittäjälle
Keskustelun toisessa vaiheessa keskityttiin miettimään konkreettisia toimia. Näistä esiin nousi muun muassa seuraavia:
Oman työn ja työhön käytetyn ajan arvottaminen
Työnkuvien ja työmäärän määrittely
Mihin on mahdollista opastaa itse ja mihin tehtäviin tarvitaan jo valmista osaamista
Vuokratyövoima on usein toimivin ratkaisu lyhytaikaiseen
Kumppanuuden löytäminen hyödyntäminen rekrytoinnin ohella/sijaan
Etukäteen ei voi täysin tietää, mikä toimii, vaan asioita täytyy kokeilla

Yhteenveto illasta 
Työ ja sen tekemisen tavat ovat olleet murroksessa ja muutos jatkuu edelleen. Tämän takia myös rekrytointi kehittyy ja väylät monipuolistuvat. Mikroyrittäjällä on omat haasteet rekrytointien tekemisessä (kulut, oikean henkilön löytyminen, rekrytoinnin vaativa aika, väylät jne.) Pienessä liiketoiminnassa ulkopuolisten työntekijöiden vaikutus yrityksen talouteen on myös suuri. Illan tuloksina voidaan todeta ainakin se, että saatiin hyvä kuva rekrytoinnin eri väylistä ja yrittäjä sai vinkkejä, neuvoja ja hyväksi havaittuja tapoja rekrytointien tekemiseen. Hän myös mietti rekrytoinnin sijaan mahdollisuutta kumppanuuksien etsimiselle ja hyödyntämiselle toiminnan alkuvaiheessa.