• Suomi
  • English

Taloushallinnon hyödyntäminen yrityksen kasvussa

Nivala2015_5_1 Taloushallintoasiat eivät välttämättä kiinnosta mikroyrittäjää samalla lailla kuin varsinainen ydintoiminta. Taloushallinnon huono hoitaminen aiheuttaa lisäkustannuksia ja esimerkiksi hoitamattomat veroasiat johtavat ennakkoperintärekisteristä poistamiseen, mikä estää liiketoiminnan jatkumisen.

Taloushallinnon ulkoistaminen voi usein tulla yrittäjälle edullisemmaksi taloushallinnon tehostuessa. Tehostumista voi tapahtua esim. kirjanpidossa, palkanlaskennassa ja laskutuksessa.

”Yksinyrittäjänäkään ei tarvitse toimia yksin

 

Taloushallinnon toteutuksessa on tärkeää löytää yrittäjän kanssa sopiva ulkoistamisen taso. On tärkeää osata vaatia yrityksen talouden hallintaa edistävää palvelua pelkän kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen sijasta.

”Pienet korjaukset taloushallinnossa voivat johtaa isoihin säästöihin.”

Pienten yritysten kasvun näkökulmasta usein nouseva haaste on suoriteperusteisuus. Raha ei ole sama kuin tulos. Myyntisaamisten kotiuttamiseen tulee kiinnittää huomiota.

Nivala2015_5_2

Rahoitussuunnittelun merkitys korostuu etenkin kasvuvaiheessa. Tulorahoituksella ei kannata tehdä suuria investointeja, sillä poistojen määrät on laissa rajattu.

”Mitä sukkelammin raha kiertää, sitä suurempi kasvu on mahdollista”

Mikroyrittäjällä ei ole kuluttajansuojaa. Yrityksistä on tehty ns. valvontaviranomaisia ennakkoperintärekisterimerkintöjen suhteen. Onko oikein, että yrittäjien tehtävä on valvoa, sanktioiden uhalla, toisia yrityksiä vai tulisiko keskittyä ydintoimintaan

Tapaaminen järjestettiin Nivalassa 19.5.2015.

Comments are closed.