• Suomi
  • English

Sote-yrittäjien työhyvinvointi esillä työelämäkonferenssissa

Reilu pari sataa työelämän tutkijaa kokoontuivat pohjoismaiseen työelämän tutkimuksen konferenssiin Tampereen yliopistolla 2.-4.11.

MicroENTREn projektitutkija Anna-Mari Simunaniemi osallistui Nordic Working Life Conferenceen Tampereella 2.-4.11. Simunaniemen alustuksen aihe oli sote-yrittäjien työhyvinvointi. Esitelty tutkimus on osa Oulun ammattikorkeakoulun kanssa toteuttavaa SoteYBoost-hanketta.  Tutkimus herätti kiinnostusta konferenssissa erityisesti aiheen ajankohtaisuuden ja pienten sote-yritysten näkökulman esiintuomisesta enimmäkseen julkiseen sektoriin keskittyvässä sote-alan työelämätutkimuksessa.

Sote-yrittäjien haastattelujen perusteella sosiaali- ja terveysalan yrittäjien työhyvinvointiin vaikuttavat muun muassa sote-ammattilaisen ja yrittäjän / johtajan identiteettien yhteensovittaminen, puuttuvat yrittäjäverkostot ja liiketoimintaan liittyvien osaamisen hankkiminen. Samaan aikaan muuttuva toimintaympäristö aiheuttavat muutos- ja kustannuspaineita sote-yrittäjille.

Suomessa työntekijöiden työterveyshuolto on turvattu lailla, mutta työnantajan tai yksinyrittäjän työterveyshuollosta ja työhyvinvoinnista jaksaminen jää yrittäjän itsensä huolehdittavaksi. Työterveyshuollon järjestelmät on rakennettu suurempien yritysten tarpeiden mukaan eivätkä pienyrittäjät välttämättä tunnista ulkopuolisen avun tarvetta ennen kuin stressi, työkiireet ja muuttuvan toimintaympäristön luomat paineet johtavat vakaviin terveysongelmiin. Mitä pienemmästä yrityksestä on kyse, sitä suoremmassa yhteydessä yrittäjän henkilökohtainen hyvinvointi on myös liiketoiminnan kehittämiseen ja menestykseen.

Sote-yrittäjän työhyvinvointia voisi edistää verkostoituminen muiden yrittäjien kanssa ja liiketoiminnassa tarvittavien taitojen sisällyttäminen entistä vahvemmin alan koulutusohjelmiin. Myös asenteellinen valmius jatkuvaan muutokseen varsinkin sote-uudistuksen alla vahvistaa sote-yrittäjän jaksamista.

Kovat ajat?

Kahdeksatta kertaa järjestetty pohjoismainen työelämän tutkimuksen konferenssi kokosi yhteen työelämän tutkijoita, kehittäjiä ja muita työelämän elämästä kiinnostuneita monilta eri tieteenaloilta. Tämän vuoden teemana oli Hard times?/ Kovat ajat? Konferenssin puheenvuoroissa pohdittiin monipuolisesti sitä, ovatko taloudelliset, poliittiset ja sosiaaliset kriisit horjuttaneet pohjoismaista ja suomalaista tieto- ja hvyinvointiyhteiskuntaa. Konferenssin pääjärjestäjä oli Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus ja Työelämän tutkimusyhdistys.

 

Comments are closed.