• Suomi
  • English

Sisua ja Digiä -hanke – vahvempana kohti uutta myös erikoisajassa

Mikroyrittäjä on usein haavoittuvassa asemassa, kun yhteiskunnassa myllertää ja taloudessa jarruttaa. Niin myös COVID-19-poikkeustilassa. Vaikutukset tietyillä toimialoilla, kuten ravintola- ja matkailualalla sekä kivijalkakaupassa olivat suuremmat, mutta muutos tuntui ja näkyi varmasti kaikkialla. Sisua ja Digiä -hankkeen tavoitteena oli osaltaan pyrkiä tukemaan yrittäjää näissä erikoisolosuhteissa. Hankkeessa toteutettiin kolme valmennuskokonaisuutta, joista yksi oli palvelumuotoiluvalmennus. Valmennusten avulla pyrittiin kehittämään erityisesti yrittäjän muutoskykyä, itsensä johtamista, luovuutta, verkostoitumista, digitaitoja sekä valmiuksia liiketoiminnan kehittämiseen.

Yrittäjät keksivät kriisissä luovia tapoja uudelleensuunnata liiketoimintaa sekä tuoda nykyistä liiketoimintaa vielä vahvemmin digiympäristöön. Luovuutta ei voi kuin ihailla. Mitä sitten nousi esiin hankkeen mikroyrittäjien tarpeista ja realiteeteista? Pelkkä tieto digitaalisista mahdollisuuksista ja työkaluista ei riitä vaan tarvitaan konkreettisia ja toimivia liiketoiminnassa nopeasti hyödynnettäviä pieniä askeleita. Verkostot ovat voimissaan ja niitä tarvitaan erityisesti poikkeusaikoina. Myynnin tekeminen digitaalisessa ympäristössä vaatii erilaista osaamista ja valmiuksia kuin perinteisempi myynti. Yrittäjän hyvinvointi on oleellinen osa hyvinvoivaa yritystoimintaa. Muun muassa näitä osa-alueita pyrittiin tukemaan valmennuksen keinoin.

Hankkeessa toteutetaan valmennusten lisäksi myös Yrittäjän Digi -sivusto, joka kokoaa yhteen paikkaan materiaaleja, tietoa ja valmennusta digityökaluista ja digin mahdollisuuksista liiketoiminnassa. Sivusto avataan keväällä 2021 ja se palvelee yrittäjän työkalupakkina liiketoiminnan digitaalisessa kehittämisessä.

Kun pahimmasta on selvitty, on parempaa tulossa.

Santeri Halonen

santerihalonen(at)oulu.fi

projektitutkija

Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE

https://www.oulu.fi/ktk/node/203077

Comments are closed.