• Suomi
  • English

Sisäinen yrittäjyys

Sisäinen yrittäjyys on kyseessä, kun henkilö on palkkatyöntekijänä. Yrityksen omistajan katsotaan omaavan ulkoista yrittäjyyttä. Sisäisen yrittäjyyden ominaisuuksina voidaan pitää innovatiivisuutta ja luovuutta, pitkän aikavälin vastuuta, tavoitteellisuutta, itsenäisyyttä, mahdollisuuksia, havainnointia sekä visiointia. Sisäistä yrittäjää kutsutaan usein visionääriksi.

Yrityksessä, jossa asiakkaan kohtaaminen on jokapäiväistä on tärkeää, että kaikilla on sydän toiminnassa mukana. Asiakas vaistoaa asenteen.

”Yrityksen arvoina ovat nöyrä työnteko ja rehellisyys asiakasta kohtaan”.

Uudistuminen on nykyaikaa. Miten muutosvastarintaan tulisi suhtautua? Se taitaa olla sisäänrakennettuna meihin jokaiseen. Seuraava esimerkki muutosvastarinnasta sai aikaan illan parhaat naurut.

Teurastamossa pohdittiin uuden sähköteurastusmenetelmän käyttöönottoa. Joku ehätti kysymään, onko järkevää ottaa uusi menetelmä käyttöön, kun ne siat ovat jo tottuneet siihen entiseen.

blogi5b

Miten itse voisit nopeasti hyödyntää sisäistä yrittäjyyttä:

  • työkavereita voisi innostaa sanomalla kiitos riittävän usein
  • alihankkijoiden kiittäminen hyvin tehdystä työstä
  • pikkujoulut ja joulun aika antaa hyvän mahdollisuuden yhteistyökumppanien, asiakkaiden ja henkilökunnan muistamiselle
  • kiitämällä vaimoa ja taustajoukkoja
  • yhteistyön kehittäminen
  • jatkopohdintaan miten illan anti huomioidaan tuoteprosessin vastuuhenkilöiden toimenkuvassa
  • miten voisi noudattaa ”elä pilaa toisten päivää”,
  • pitäisi keskittyä oikeisiin asioihin kuten myyntiin
  • oikea-aikaisen palauteen antaminen sekä onnistumisista että epäonnistumisista

Tapaaminen järjestettiin Raahessa 10.12.2015.

Comments are closed.